Szikszó címer
 

Adó- és értékbizonyítvány

Külön jogszabály rendelkezése alapján a jegyző adó- és értékbizonyítványt állít ki az illetékességi területén fekvő ingatlanokról, amely egyéb adatok mellett az ingatlan forgalmi értékét tartalmazza. Az adó- és értékbizonyítvány kiállításához szükséges az érintett ingatlanról tulajdoni lap másolat becsatolása. A bizonyítvány kiállítása iránti kérelem illetékköteles (4.000.- Ft ), a készpénz-átutalási megbízás a Pénzügyi Osztálynál beszerezhető. Minden további másolatot 600.- Ft értékű illeték megfizetése után lehet kérni. Az illetéktörvény alapján mentességet élvezők e szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe.

Osztály: Pénzügyi Osztály

Ügyintézők: Borza András, Szarkáné Huszka Krisztina