Szikszó címer
 

Bontási engedélyezési és bejelentési eljárás

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. számú mellélet IV. fejezetében meghatározott építmények bontása bontási engedély, az V. fejezetben meghatározott építmények bontása bejelentés alapján végezhető.

A bontási engedélykérelemhez – annak tartalmától függően – mellékelni kell:
a Rendelet 5. számú mellékletében meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt legalább három példányban és – ha a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a szükséges és előírt szakhatósági állásfoglalás – az érdekelt szakhatóságok számától függően további egy-egy példányban, tervezői nyilatkozatot, az építési jogosultság igazolását szolgáló dokumentumokat.

Bontás bejelentése esetén – a tartalomtól függően – mellékelni kell:

- a Rendelet 5. számú melléklete III. fejezetében meghatározott egyszerűsített építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban,

- a tervezői nyilatkozatot,

- az építési jogosultság igazolását szolgáló dokumentumokat.

Osztály: Építésügyi Osztály

Ügyintézők: Lipták Ferenc, Krajnyákné Sándor Mónika, Pirityné Tóth Márta