Szikszó címer
 

Építési engedélyezési és bejelentési eljárás

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. sz. melléklet I. fejezetében meghatározott építmények építése és építési tevékenység végzése építési engedély, az 1. sz. melléklet II. fejezetében meghatározott építmények építése és építési tevékenység végzése bejelentés alapján végezhető.

Az építési engedély-kérelemhez annak tartalmától függően mellékelni kell:

a Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt legalább három példányban és – ha a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a szükséges és előírt szakhatósági állásfoglalás – az érdekelt szakhatóságok számától függően további egy-egy példányban

- tervezői nyilatkozatot

- külön jogszabályban előírt esetekben a tervtanács szakmai véleményét

- ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érdekelt szakhatóság állásfoglalását a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt,

- az építési jogosultság igazolásátszolgáló dokumentumokat,

 -környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásához kötött beruházás esetén az előzetes eljárásról szóló döntést, vagy az egységes környezethasználati engedélyt,

- erdőterület igénybevétele esetén ahhoz az erdészeti hatóság elvi hozzájárulását, illetve előzetes engedélyét,

- közút területén, az alatt vagy felett építmény, belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény, külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény építése esetén a közút kezelőjének hozzájárulását,

- a Rendelet 7. számú melléklete szerinti kitöltött statisztikai adatlapot.

Bejelentés esetén – a tartalomtól függően - mellékelni kell:

- a Rendelet 5. számú melléklete III. fejezet 13. pontjában meghatározott egyszerűsített építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban, illetőleg ha a bejelentéskor még nem áll rendelkezésre a szükséges és előírt szakhatósági állásfoglalás, az adott esetben érdekelt szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban

- tervezői nyilatkozatot
- ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érdekelt szakhatóság állásfoglalását a hozzátartozó , a hatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt,

- az építési jogosultság igazolását szolgáló dokumentumokat

- környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásához kötött beruházás esetén az előzetes eljárásról szóló döntést,vagy az egységes környezethasználati engedélyt,

- erdőterület igénybevétele esetén ahhoz az erdészeti hatóság elvi hozzájárulását, illetve előzetes engedélyét,

- közút területén, az alatt vagy felett építmény, belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény, külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény építése esetén a közút kezelőjének hozzájárulását,

- a Rendelet 7. számú melléklete szerinti kitöltött statisztikai adatlapot.

Osztály: Építésügyi Osztály

Ügyintézők: Lipták Ferenc, Krajnyákné Sándor Mónika, Pirityné Tóth Márta