Szikszó címer
 

Használatbavételi engedélyezés

A használatbavételi engedélyt, illetve bejelentést az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor – a használatbavétel előtt – kell kérni, illetve bejelenteni.

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. számú melléklet VIII. fejezetében meghatározott építmények használatbavétele használatbavételi engedély, a IX. fejezetében meghatározott építmények használatbavétele bejelentés alapján végezhető.

A használatbavételi engedély-kérelemhez (bejelentéshez) – a tartalomtól függően – mellékelni kell:

- ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll az ügyben érdekelt szakhatóság állásfoglalását a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt,

- a felelős műszaki vezető nyilatkozatát,

- az érintett közműszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az eljárással érintett építmény közműszolgáltatása biztosított,

- építési tevékenységgel érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető esetén a kéményseprő-ipari közszolgáltató – külön jogszabály szerinti – nyilatkozatát arról,hogy az érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető műszaki megoldása megfelel-e a szakszerűség követelményeinek,

- a Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt legalább három példányban, ha a kivitelezés során a jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint az ezek alapján készült kiviteli tervtől építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel eltértek,

- az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló rendelet 5. sz. melléklete szerinti építési bontási hulladék-nyilvántartó lapot,

- a Rendelet 8. sz. melléklete szerinti kitöltött statisztikai lapot.

Osztály: Építésügyi Osztály

Ügyintézők: Lipták Ferenc, Krajnyákné Sándor Mónika, Pirityné Tóth Márta