Szikszó címer
 

Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezés és bejelentés

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. számú melléklet VII. fejezetében meghatározott építmények rendeltetésének megváltoztatása engedély illetve bejelentés alapján végezhető.

A rendeltetésmódosítási engedélykérelemhez – annak tartalmától függően – mellékelni kell:

- építési tevékenységgel nem járó, illetve nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységgel együtt járó rendeltetés módosítás esetén:

- a Rendelet 5. számú mellékletében meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt legalább három példányban és – ha a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a szükséges és előírt szakhatósági állásfoglalás – az érdekelt szakhatóságok számától függően további egy-egy példányban,

- ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érdekelt szakhatóság állásfoglalását a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki
dokumentációval együtt,

- az építési jogosultság igazolását szolgáló dokumentumokat

- környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásához kötött beruházás esetén az előzetes eljárásról szóló döntést,vagy az
egységes környezethasználati engedélyt,

- erdőterület igénybevétele esetén ahhoz az erdészeti hatóság elvi hozzájárulását, illetve
előzetes engedélyét,

- a közút kezelőjének hozzájárulását.

Építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységgel együtt járó rendeltetésmódosítás esetén mindazokat a dokumentumokat csatolni szükséges, amelyeket az építési engedélyezési eljárásnál ismertettünk.

Osztály: Építésügyi Osztály

Ügyintézők: Lipták Ferenc, Krajnyákné Sándor Mónika, Pirityné Tóth Márta