Szikszó címer
 

Telekalakítás engedélyezési eljárás

A telekalakítás lehet:

a) telekcsoport újraosztása,

b) telekfelosztás,

c) telekegyesítés, és

d) telekhatár-rendezés, amely tevékenységekre engedélyt kell kérni.

A telekalakítási engedélykérelemhez – annak tartalmától függően – telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén mellékelni kell:

- a telekalakítással érintett telkek fennálló állapotát tartalmazó ingatlan-nyilvántartási térkép 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát legalább 1 példányban

- ha az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz, 10 %-nál nagyobb átlagos lejtés esetén külön lapon szintvonalas térképet,

- az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán – 4 példányban – a tervezett telekalakítás vázlatát, valamint a meglévő és – megkülönböztethető módon – a végrehajtható építési engedély szerinti építmények feltüntetését,

- telekcsoport újraosztása esetén, valamint ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a Rendelet 5. sz. melléklet szerinti – a kérelmező és a tervező által aláírt telekalakítási tervdokumentációt legalább 5 példányban,

- ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érdekelt szakhatóságok állásfoglalását a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt.

- utat érintő telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területi változásának feltüntetését, valamint az útkezelő, vasútkezelő előzetes nyilatkozatát.

Osztály: Építésügyi Osztály

Ügyintézők: Lipták Ferenc, Krajnyákné Sándor Mónika, Pirityné Tóth Márta