Szikszó címer

Hírek

FELHÍVÁS AZ AUTÓS KÖZLEKEDŐKHÖZ!

Hírek » Városháza

Kedves Szikszóiak!

Az Önkormányzat az elmúlt hónapokban - lehetőségeihez mérten - fejleszti a város "működését", a közlekedésbiztonság terén is. Ennek első lépései között az útkereszteződések tábláinak pótlása is szerepel.  Januárban cseréltünk egy domború tükröt a Széchenyi utcai kanyarban, márciusban egy újat helyeztünk el a József Attila és a Hunyadi utca kereszteződésben. A vásárláskor még 5 db tükör beszerzésére volt keretünk. A lakosság, az Önök véleményét is szeretnénk mérlegelni, hogy a legkritikusabb pontokra helyezzük majd el a további tükröket. Kérjük, hogy a helyszín-javaslatokat a varosuzemeltetes@szikszo.hu e-mail címre küldjék április 11-ig.

Együttműködésüket köszönve, tisztelettel:     Marjai Pál, a városüzemeltetési bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÁS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 65 ÉV FELETTIEKNEK

Hírek » Koronavírus

A koronavírus egyre intenzívebb terjedése, s megjelenési veszélye nő közvetlen környezetünkben, városunkban is. Mindez nemcsak óvatosságra, hanem tudatos, felelősségteljes cselekvésre késztet mindnyájunkat. A szakemberektől tudjuk, hogy az egészségében legveszélyeztetettebbek a 60, különösen a 65 év felettieket.

Kérjük, hogy saját egészségük, a vírussal való találkozás elkerülése érdekében a következő hetekben ne hagyják el otthonaikat: se látogatóba, se ügyet intézni, se boltba, se orvoshoz, se gyógyszertárba ne menjenek és ne fogadjanak vendégeket.  Ne feledjék, hogy a rendszeresen használt gyógyszerek felírását telefonon is kérhetik!

Március 16-tól - óvoda-bölcsőde ügyeleti rend szerint működik – a gyermekek közétkeztetése a szünidei, rászorultsági elv szerint történik

Hírek » Koronavírus

A korona-vírus okozta kivételes helyzetben az óvodák működésének kérdését a kormány a fenntartókra bízta.

Szikszó Város Önkormányzata szombati, intézményvezetőkkel, háziorvosokkal kibővített rendkívüli ülésen úgy határozott, hogy az óvodánk ügyeleti rend szerint fog működni. Várhatóan ilyen döntés születik majd a Bethánia Óvoda esetében is. Mit jelent ez?

Azt javasoljuk, hogy azok a szülők, akik gyermekük elhelyezését meg tudják oldani – nem a nagyszülőknél -, azt tegyék meg és lehetőség szerint ne vigyék óvodába a gyermekeiket. A közösség, a gyerekek, a szülők és a nagyszülők egészségének megőrzése érdekében ez a legjobb megoldás.  Kérjük, elsősorban erre törekedjenek.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK A HELL CSOPORTNÁL

Hírek » Hirdetés

HELL ENERGY Magyarország Kft. : Villanyszerelő karbantartó, Könyvelő, Kontroller, Laboráns, Gépkezelő – automatizált gyártógépsoron, Karbantartó

Az AVALON MOTORS Kft. az Angel Station telephelyén működő Iveco márkaszervízbe: Tehergépjármű szerelő, Tehergépjármű Autóelektronikai műszerészt/ Autóvillamosság szerelőt

Az AVALON INTERNATIONAL SCHOOL Nursery Teacher Position 

beosztásokra keres új munkatársakat.

Részletes információk a címre kattintva elérhetőek!

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETELTETÉSÉRŐL

Hírek » Koronavírus

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a WHO által a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-fertőzések miatti veszélyhelyzetre tekintettel  2020. március 16. napjától a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfelek személyes fogadása - az alábbi  kivétellel- határozatlan időtartamig szünetel.

- Haláleset anyakönyvezése ügyében előzetes telefonos egyeztetést követően fogadjuk az ügyfeleket. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06/46 596 448

Kérjük, hogy beadványaikat postai vagy elektronikus úton szíveskedjenek benyújtani. A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban a munkavégzés ettől függetlenül zavartalanul folyik. Bővebb tájékoztatást a 06/46 596 450, 06/46 596 444 telefonszámokon, valamint a titkar@szikszo.hu e-mail címen igényelhetnek.  Köszönjük megértésüket! 

Szikszó, 2020. március 13. Battáné dr. Tóth Zita jegyző

Hetesi Gergely: elindult a kóbor kutya probléma tudatos megoldása

Hírek » Városháza

Az elmúlt időszakban felerősödött a kóbor kutyák problémája városunkban. Az ebek megsokasodtak, a korábban félig-meddig létrehozott kutyatelep pedig telítve, funkcióját csak részben ellátva áll. A helyzet tartós orvoslásának feladatát magam vállaltam, beleértve a lépések megtervezését, szervezését.    Három irányba indultunk el:  

  1.  Azonnali intézkedések
  2. Tartós problémamegoldás
  3. A hosszú távú intézkedési terv kidolgozása

LOMTALANÍTÁS

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre egyeztetett napon végzi el.

Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja. A lomtalanítás továbbra is évente 2 alkalommal vehető igénybe.

ARTÉZI KUTAK VÍZMINŐSÉGE

Hírek » Városháza

Az artézi kutak kérdésében az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves lakosságot:

Szikszó Város Önkormányzata a lakosság egészségmegőrzésének érdekében a BorsodVíz Zrt. Vizsgálati Laboratóriumában bevizsgáltatta mind a főtéren, mind a Balogh Antal téren lévő kutak vízminőségét. Az eredmények alapján a főtéri kút kémiai vizsgálatánál a határértékeken túli értékek szültettek, a Balogh Antal téren kifogástalan a víz minősége.  A főtéri kút vizének eredményeit megküldjük az ÁNTSZ szakembereinek, akik állásfoglalását közzé fogjuk tenni. Az eredmény megérkezéséig elővigyázatosságból és a lakosság egészségének védelme érdekében jeleztük a főtéri kút vizének minőségi kifogásait.

Sváb Antal, polgármester

Sváb Antal: A március 15-i megemlékező ünnepség elmarad

Hírek » Városháza

Kedves Szikszóiak! Kedves Megemlékezők!

Tájékoztatom a kedves lakosságot, hogy a koronavírus-járvány által kialakult helyzet miatt – és ezzel összefüggésben a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján – Szikszó Város Önkormányzatának az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékezése biztonsági okokból elmarad.

Polgármesteri tájékoztató a koronavírus kapcsán

Hírek » Városháza

Tisztelt Szikszóiak!

A koronavírus Magyarországra is megérkezett.

Szikszón egyelőre nem tudunk arról, hogy lennének fertőzöttek, de fontos, hogy mindannyian felkészüljünk helyben is a járványra.

Összefoglaló az Ideiglenes Bizottság jelentéséről

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alakuló ülésén úgy határozott, hogy az Mötv. 57 §.(3.) bekezdése, s saját SZMSZ 29.§ 17. pontja alapján 2019. október 21. – 2020. február 1-ig terjedő időre a város helyzetét részleteiben feltáró, elsősorban a 2014-19 közötti ciklus önkormányzati, testületi és polgármesteri hivatali döntései és a város intézményei, vállalkozásai működési hatékonyságát, megfelelőségét vizsgáló Ideiglenes Bizottságot hoz létre.A február 13-i Képviselő Testületi ülés meghallgatta, megtárgyalta és elfogadta a bizottság jelentését, melynek rövidített tartalmát mutatjuk be.

Média-kört alakítunk – várjuk a csatlakozókat! Mutassuk be, szerettessük meg közösen városunkat!

Hírek » Városháza

Várjuk az újságírás, a különböző témák feldolgozása, a múlt és jelen feltárása, a szövegírás, interjúkészítés, a fotózás, a rádiózás, a filmkészítés, az internetes, a közösségi kommunikáció, a marketing iránt érdeklődőket, az e téren alkotókat, alkotni akarókat! Várjuk, akik ismerik, vagy megismernék a média világának működését, s szeretnének részt venni Szikszó megismerésében, megismertetésében?   -  Várjuk őket a szikszói média-körbe!

SVÁB ANTAL: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELFOGADTA A 2020-AS KÖLTSÉGVETÉST

Hírek » Városháza

Szikszó képviselő-testülete a február 13-i ülésén elfogadta a város költségvetését. Komoly munka volt, több fordulóban ültünk le egyeztetni a testületi tagokkal, jegyző asszonnyal, a gazdálkodási osztályvezetővel, a pénzügyi bizottsággal. Az alapokról építkező, a korábbi évek gyakorlatától eltérően, közös gondolkodás eredményeként született meg a 2020-as év gazdálkodásának keretdokumentuma.Néhány gondolatot szeretnék polgármesterként a kedves lakosság számára hangsúlyosabbá tenni.

Elkezdődik az utcáink állapotának a felmérése – készül az infrastruktúra-fejlesztési program megalapozása

Hírek » Városháza

Márciustól elindul az utcáink infrastrukturális állapotának szisztematikus, szakmai értékelésre, dokumentálásra épülő felmérése.

Gazdasági Program 2020-2024, áprilisban elkészül Szikszó új stratégiája -kezdődnek a felmérések, a fórumok

Hírek » Városháza

Az önkormányzatok működésére vonatkozó törvény, a kormány kapcsolódó rendelkezései az új városvezetéseknek választások utáni teendői sorában kötelező feladatként határozták meg az új ciklus idejére szóló gazdasági program hat hónapon belüli elfogadását

FONTOS KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS - FEBRUÁR 13. (CSÜTÖRTÖK) 17 ÓRA – INKUBÁTORHÁZ NAGYTERME

Hírek » Városháza

A most is nyilvános ülésen kerül tárgyalásra az Önkormányzat 2020-évi költségvetése, az előző éveket vizsgáló, értékelő Ideiglenes Bizottság jelentése mellett, számos szervezeti beszámoló és gazdasági jellegű kérdés egyaránt.

A Képviselő Testület döntött a Civil Tanács tagjairól

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete a lakosság ajánlása alapján a január 29-i testületi ülésen megválasztotta a Civil Tanács tagjait.

 

SIXO TV – ÚJ ÜZEMELTETŐ – BŐVÜLŐ MŰSORKÍNÁLAT, DIGITALIZÁCIÓ, MÉDIAKÖR

Hírek » Kultúra

A SIXO TV-t, azaz a városunkban, s néhány szomszédos településen analóg adásban fogható műsort az Abaúj TV Alapítvány Szikszó Város Önkormányzatának kizárólagos finanszírozásával biztosítja. Az év végén a WNG Media műsorkészítési szerződése az alapítvánnyal lejárt.

Szikszó30 – a gépkocsi megvan – sorsolás később

Hírek » Városháza

Közeledik a szilveszter, s véget ér Szikszó „városi újjászületését” ünneplő ún. Szikszó30 rendezvénysorozat, s így a mai nappal lezárul az azt kísérő – pecséteket gyűjtő programkártyákra épülő nyereményjáték - is. Már csak a záró „buli” és a nyereményautó kisorsolása van hátra…. Sajnos, a december 31-i évbúcsúztató „buli” elmarad és az autósorsolás időpontja is később lesz. Miért?

Képviselő-testületi ülés 2019. december 18-án 16 órától az Inkubátorházban

Hírek » Városháza

Az év utolsó testületi ülése ezúttal is nyilvános, bárki meghallgathatja miként folyik a vita, hogyan születnek a döntések.  Ez alkalommal nincs „közmeghallgatás”, így kérdések személyes feltételére sem kerül sor az ülés után. Ugyanakkor a Polgármester Úrral vállaljuk, hogy a kedd 18 óráig, az alpolgarmester@szikszo.hu e-mail címre előzetesen, a kérdező nevének megadásával – elsősorban a napirendekhez kapcsolódóan - érkező kérdések az ülésen megválaszolásra kerülnek.