Szikszó címer
 

Hírek

F?tér - Helyzetjelentés

Hírek » Városháza

Az ivóvízhálózat rekonstrukciója befejezés el?tt áll, az eddig elkészült rész nyomáspróbája most zajlik. A F?tér alatti csapadékvíz csatornahálózata elkészült. A kivitelez? nevében Horváth Róbert úgy nyilatkozott, hogy a leglátványosabb változás május végéig az ABC és a templom közötti terület el?készít? betonozásának megvalósulása lesz. Erre a porózus betonra kerül majd a Dísztér díszburkolata.

Pályázati felhívás a Csíksomlyói búcsún való részvételre a szovátai testvérvárosi kapcsolat keretén

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata szervezésében 40 f? szikszói állandó lakhellyel rendelkez?, vagy Szikszó Város Önkormányzata által fenntartott intézményben dolgozó részére az alábbi felhívást tesszük közzé.

Zárszámadás

Hírek » Városháza

A munkaterv szerinti Képvisel?-testületi ülésre terjeszti el? Panyik József polgármester, Szikszó Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadását.

Pályázati felhívás

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata Képvisel?-testületének döntése alapján, a többször módosított 2/1994. (I.27.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottsága az önkormányzat tulajdonában lév? állami támogatással megvalósított szociális lakbér? bérlakások közül az alábbi bérlakást hirdeti meg pályázat útján történ? bérbeadásra.

Ülésezett Szikszó Város Képvisel?-testülete

Hírek » Városháza

Szikszó Város Képvisel?-testülete 2006. Május 25-én, 16 órától ülésezett a Szikszói Városi Könyvtárban

Ülésezett Szikszó Város Képvisel?-testülete

Hírek » Városháza

Szikszó Város Képvisel?-testülete 2006. Május 25-én, 16 órától ülésezett a Szikszói Városi Könyvtárban

Önkormányzati támogatás szikszói társadalmi szervezetek részére

Hírek » Városháza

zikszó Város Képvisel?-testületének Oktatási,Kulturális és Sport Bizottsága rendkívüli ülésén 11 szikszói székhely? társadalmi szervezetet részesített támogatásban ,az alábbiak szerint:

Ingyen ebéd a szikszói gyermekeknek a nyár folyamán

Hírek » Városháza

Az Önkormányzati Konyhán 117 szikszói gyermek kap ingyen ebédet 2006.július 24-augusztus 25-ig az Önkormányzat döntésének köszönhet?en.

Szúnyogírtás

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata ezúton értesíti Szikszó Város lakosságát, hogy Szikszón a nyár folyamán három alkalommal végeznek szúnyogírtást.

Erdélyi körkép

Hírek » Városháza

A szikszói polgármesteri hivatal szervezésében 22 f? vállalkozott arra, hogy megismerje szovátai testvérvárosunkat és részt vegyen a csíksomlyói búcsún.

Rendkívüli szúnyogírtás

Hírek » Városháza

Panyik József, Szikszó Város polgármestere rendkívüli szúnyogírtást rendelt el 2006. július 27., csütörtökre.

Felhívás

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata, együttm?ködve az Els? Magyar Bérlakásépít? Kft  vel, 21 db lakást épít fel, - a 3. számú f?út és a már megépült szociális alapú bérlakások közti területre - halasztott módon történ? értékesítéssel, az építési engedély joger?re emelkedését követ? egy éven belül.

Épülünk, szépülünk

Hírek » Városháza

Hírek Szikszó Város Önkormányzatának életéb?l.

Múlt, jelen, jöv?

Hírek » Városháza

Szikszó központja, a F?tér, igazi városi központ lett. Park, kellemes sétahely, a lenyugvó nap fényében fürd? növénysziget és a nyári éjszakába fehér fényességgel biztonságot sugárzó Templomok. Most a városnak ez a része méltóképp újult meg Szikszó múltjához, jelenéhez és jöv?jéhez képest.

F?tér  tervezési feladatok, tanulmányok

Hírek » Városháza

Szikszó Város F?tér rekonstrukciós munkálataihoz tervezési feladatok is kapcsolódtak. Öt megvalósíthatósági tanulmányterv és hozzájuk kapcsolódó m?szaki és pénzügyi tervek készültek.

Bursa Hungarica ösztöndíj

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata értesíti a Bursa Hungarica Fels?oktatási Ösztöndíjpályázat iránt érdekl?d?ket, hogy a képvisel?testület 2006. szeptember 28-ai ülésén dönt arról, hogy csatlakozik-e a 2006/2007. tanévi pályázati fordulóhoz.

Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttm?ködve a 2007. évre kiírja a Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels?oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, illetve már fels?oktatási hallgatók számára!

MSZP-SZDSZ-es gy?zelem Szikszón

Hírek » Városháza

Füzesséri József a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszó új polgármestere, döntött a megyei területi választási bizottság hétf? kés? estébe nyúló ülésén.

Maradt a választási eredmény

Hírek » Városháza

Szikszón maradt az október elsejei választási eredmény - döntött a területi választási bizottság.

Választásokkal kapcsolatos felülvizsgálati kérelem, döntés pénteken

Hírek » Városháza

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság pénteken dönt a szikszói Önkormányzati Választás eredményér?l.