2019. december 12, csütörtök - Gabriella napja van.

Az Európai Építészeti Örökség része a szikszói református templom

"Oda menekültünk az előttünk lévő reménységhez, mely lelkünknek bátorságos és erős horgonya." Ez a gondolat hirdeti a szikszóiaknak a Zsidókhoz írt levél 6. fejezetének igazságát, mely a református templomuk szószékkoronájának egyik horgonyán látható és a múlt századi nagy tűzvész után került oda.A szikszói református templom építése 1280-ban kezdődött el. Napjainkban a gyülekezetnek 1100 nyilvántartott tagja van, bár a legutóbbi népszámlálás során 1700-an vallották magukat ehhez a felekezethez tartozónak. 160 diák vesz részt évente a hittanórákon, évfolyamonként külön csoportokban. Sokan látogatják a Biblia-órát is, amelyet szintén korcsoportonként eltérő időpontban tartanak. Néhai Csomós János esperes érdeme a négyszólamú énekkar, amely harminc taggal büszkélkedhet. Minden héten próbálnak, hangversenyorgona is található a templomban. Új tető épült -1992-ben templomunk tetőszerkezetét könnyező házigomba támadta meg- tudtam meg Csomós Jánosné református lelkésztől. Teljesen új tetőt kellett építeni. Ennek a nagy munkának az előkészülete két évig tartott. Megalakult a templom megmentésére a Szirt Alapítvány, amelynek elnöke Für Lajos, akkori miniszter lett. A Műemlékvédelmi Hivatallal együttműködési megállapodást kötött az alapítvány, elkészültek a tervek. A Nemzeti Múzeum kupolatermében kiállítást rendeztek az egyházközség úrasztali edényeiből, amelyen Benda Kálmán akadémikus tartott előadást és ekkor hirdették meg a nemzeti összefogást a templom megmentésére. Az alapítvány és a Műemlékvédelmi Hivatal támogatása elég volt arra, hogy elkészüljön az új tető-immáron vasszerkezettel-, és emellett a teljesen új külső és belső vakolat, padlófűtés, új padlóburkolat, új toronysüveg, több mint 150 millió forint költséggel. Az Európai Unió Kulturális Bizottsága az európai építészeti örökség körébe sorolta a templomot és 7 millió forinttal támogatta a munkát. A holland dwingelooi testvérgyülekezet a tetőcserepekre elegendő összeget adományozott, Szikszó német testvérvárosa, Waldems pedig toronyórát ajándékozott. Régészeti kutatás A munka során lehetőség nyílt régészeti kutatásra is, amely feltárta a régi templomok alapjait, az is kiderült, hogy a mostani a negyedik templom a városban. Csodával határos módon egészen a párkány magasságáig megmaradtak a gótikus falak Árpád-kori részletekkel. A régészeti kutatás leleteiből- melyek a honfoglalás koráig nyúlnak vissza- a templom egyik mellékkápolnájában kiállítás tekinthető meg. Csomós Jánosnétól megtudtam, milyen távlati elképzeléseik vannak a jövőre vonatkozóan. Pályázati pénzösszegből és adományokból a parókia felújítása és a templom nyílászáróinak cseréje az elérendő cél. A parókiához két épület is tartozik. Az egyik közösségi színtérül szolgálhatna, a másikban pedig helytörténeti múzeum kialakítására lenne lehetőség a megfelelő munkálatok elvégzése után. Itt hagyományőrző foglalkozásokat szerveznének, elsajátíthatóak lennének például a kovácsmesterség, vagy akár a szövés alapjai is. Tóth Nikolett Istentisztelet időpontja: Vasárnaponként 10 órakor. Biblia-óra: Péntekenként 4 csoportban: - a hónap 1. pénteki napján: általános iskolások foglalkozása, délután 4 órától 6 óráig ( ping-pongozásra is lehetőség van előtte és utána) - a hónap 2. pénteki napján ifjúsági óra este 6-tól - a hónap 3. pénteki napján lányok-asszonyok órája este 6-tól - a hónap 4. pénteki napján presbiterek találkozója szintén este 6-tól

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu