Szikszó címer
 

Szikszó Város oktatási rendszerének átalakítása - Sajtóközlemény

Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára; Dr. Mengyi Roland, a térség országgyűlési képviselője, valamint Füzesséri József, Szikszó Város polgármestere sajtótájékoztatót tartottak a település oktatási rendszerének átalakításával kapcsolatban. Az eseményen Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora és Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektor helyettes ismertette a KOALA elnevezésű oktatási módszertan rendszerét.

A nagyszámban összegyűlt pedagógusok és szülők előtt tartott nyilvános sajtótájékoztatón Dr. Palkovics László államtitkár úr elmondta, hogy az elmúlt 25 évben nem irányult olyan közfigyelem az oktatásra, mint manapság. Bejelentette, Szikszón most, egy olyan pilot program kerül bevezetésre, ami országos szinten példátlan társadalmi és gazdasági fejlődést biztosít az egész régiónak.

Dr. Mengyi Roland képviselő úr leszögezte az állam és a város példaértékű együttműködéseképpen jöhetett létre a várost és az ott élőket segítő a iskolai program, melyet szakmai munkájával segít az egri Eszterházy Károly Egyetem. Szikszón szeptembertől választhatnak a szülők, hogy egyházi fenntartású vagy állami iskolába íratják gyermekeiket, ezzel is növelve a gyerekek lehetőségeit. Az állami fenntartású iskolában az országban elsőként kerül bevezetésre a KOALA módszer. Ezen felül képviselő úr bejelentett egy olyan campus jellegű beruházás tervét, ahol a régi iskolaépület felújításán túl új épületekkel bővülhet az állami iskola, mely épület közvetlenül összekötésre kerül a sportcsarnokkal és az uszodával. Ezzel egy olyan Nyugat-európai színvonalú oktatási centrum jöhet létre, amire az egész ország büszke lehet.

Füzesséri József polgármester úr először is megköszönte államtitkár úr és képviselő úr Szikszóért és oktatási rendszeréért végzett áldozatos munkáját. A lehetőségek bővülése, a beruházási elképzelések és a KOALA modell itteni beindítása nagy megtiszteltetés annak a városnak, amelynek Klebelsberg Kunó a díszpolgára. Polgármester úr azonban leszögezte, előre haladni csak úgy lehet, ha mindenki a közös célért együtt tud dolgozni.

Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora és Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes elmondták, hogy a KOALA komplex alapprogram olyan elvek és módszerek együttese, amelynek fókuszában a differenciált fejlesztés, az együttműködés, az egyenrangúság, a közösségi lét és élmény, az esélyegyenlőség, az esély biztosítása és a hátrányok kompenzálása áll.

00.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg