Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ötv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben 2012. április 03-án (kedden) 13.00 órára a Szikszó Városi Könyvtár épületében tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1. / Beszámoló a Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány munkájáról
Előterjesztő: az alapítvány elnöke

2. / Oktatási központ (Karolai kastély) belterület 2023 hrsz-ú 7943 m2 alapterületű ingatlan értékesítése (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)
Előterjesztő: polgármester

3. / Az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester

4. / Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: polgármester

5. / A Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: polgármester

6. / Az önkormányzati beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadása
Előterjesztő: polgármester

7. IA polgármesteri hivatali lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadása
Előterjesztő: polgármester

8. / Száraztésztagyártó berendezés, technológia megvásárlása
Előterjesztő: polgármester

9. / A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás megállapodásának módosítása
Előterjesztő: polgármester

10. / Szikszó város önkormányzat oktatási intézményeinek a 2012/2013. tanévre
vonatkozó beiratkozási időpontjainak meghatározása
Előterjesztő: polgármester

11. / A Szikszói Kistérségi Többcélú Tárulás által készített 2011. évi belsőellenőrzési jelentés elfogadása
Előterjesztő: polgármester

12. / Szikszó Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Észak-magyarországi Régió Szikszói Csoportja közötti megállapodás módosítása
Előterjesztő: polgármester

13. / A Szikszó, Kálvin tér 3. szám alatt található ingatlan bérbe vételének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester

14. / Tájékoztató a szikszói helyi fizetőeszköz bevezetési lehetőségének vizsgálatáról a soproni kékfrank mintájára
Előterjesztő: polgármester

15.1 Földterület vásárlási kérelem
Előterjesztő: polgármester

16. / Főtér II. magasépítés - közbeszerzési eljárás eredményéről döntés
Előterjesztő: polgármester

17. / Döntés a Főtér I. beruházás garanciális kérdéseiről (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:

18. / Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbeadása
Előterjesztő: polgármester

19. / Szociális alapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbeadása
Előterjesztő: polgármester

20. / Szociális kérelmek elbírálása

Előterjesztő: jegyző

- Egyebek

Szikszó, 2012. március 27.

Füsesséri József
polgármester