Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ötv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben 2012. április 26-án (csütörtökön) 17.00 órára a Polgármesteri Hivatal jegyzői tárgyalójában tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:
1./ Szikszó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadása
Előterjesztő: polgármester

2./ 2012. évi költségvetéshez kapcsolódó kiegészítés
Előterjesztő: polgármester

3./ 2012. évi ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előterjesztő: polgármester

4./  A Szepsi Iskola és Könyvtár igazgatói állására pályázat kiírása
Előterjesztő: polgármester

5./ A Szikszói Városi Óvoda óvodavezetői állására pályázat kiírása
Előterjesztő: polgármester

6./ Szándéknyilatkozat a Szepsi Iskola és Könyvtár átszervezésére vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester

7./ Szándéknyilatkozat a Szikszói Városi Óvoda átszervezésére vonatkozóan

8./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester

9./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető

10./ EU Önerő pályázat benyújtása
Előterjesztő: polgármester

11./ Meszes Község Önkormányzata és a Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány közötti adás-vételi és vételi jogot alapító szerződés utólagos jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester

12./ Földhaszonbérleti szerződés megkötése Szikszó Város Önkormányzata és a Hell-Energy Magyarország Kft., valamint Szikszó Város Önkormányzata és az Üvegszikla Ingatlankezelő Kft. között
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:
1./ A szikszói 2026/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kártérítési kérelem
Előterjesztő: polgármester

2./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: jegyző

- Egyebek

Szikszó, 2012. április 20.

Füzesséri József sk.
polgármester