Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ötv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben 2012. szeptember 27-én (csütörtökön) 13.00 órára az Inkubátorház házasságkötő termében tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Beszámoló a Szepsi Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról
Előterjesztő: volt mb. igazgató

2./ Beszámoló a Szikszói Városi Óvoda tevékenységéről
Előterjesztő: volt intézményvezető

3./ A Szikszói Ipari Park Kft. egyszerűsített éves beszámolója
Előterjesztő: ügyvezető

4./ Beszámoló a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működéséről
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

5./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

6./ Beszámoló a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működéséről
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

7./ Együttműködési megállapodások megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal
Előterjesztő: polgármester

8./ Rendelet elfogadása a temetőről és a temetkezési tevékenységről
Előterjesztő: polgármester

9./ A közoktatási intézményekben igénybevett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak szabályairól szóló rendelet elfogadása (A rendelet szövege jelenleg egyeztetés alatt van az oktatási intézményvezetőkkel, ezért ez csak hétfőn kerül kiküldésre papír alapon)
Előterjesztő: polgármester

10./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő térítési díjakról szóló 14/2011.(VI.01.) sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester

11./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő földek és a start munkaprogramban résztvevő földek megművelésének költségeire vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester

12./ Előzetes döntés a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás jövőbeni működtetésére vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester

13./ Javaslat a Szikszó, Szapolyai út 10. szám alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester

14./ Elővásárlási jog gyakorlása a Szikszó, József Attila út 11. szám (1450 hrsz.) alatti ingatlanra
Előterjesztő: polgármester

15./ Adomány biztosítása az Encsi Rendőrkapitányság részére
Előterjesztő: polgármester

16./ Szándéknyilatkozat a Szepsi Iskola működtetésére vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester

17./ Bölcsődei norma megállapítása a Szikszói Városi Egységes Óvoda Bölcsődében
Előterjesztő: polgármester

18./ Árajánlatok megkérése rágcsálóirtással kapcsolatban (Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: jegyző

Zárt ülésen:
1./ A szikszói középiskolások és a felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázat elbírálása
Előterjesztő: polgármester

2./ A Szikszó, Kálvin tér 3. szám alatt található ingatlan bérleti szerződés módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: jegyző

3./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: jegyző

- Egyebek

Szikszó, 2012. szeptember 19.

Füzesséri József sk.
polgármester