Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ötv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben 2012. október 18-án (csütörtökön) 16.30 órára az Inkubátorház kistárgyalójában tartandó rendkívüli ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ A Főtér II. projekten belüli képzés közbeszerzésének lebonyolítása
    Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:

1./ Döntés díszpolgári cím adományozásáról
    Előterjesztő: polgármester

2./ A szikszói középiskolások és a felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázat eredménye  
    Előterjesztő: bizottsági elnök

- Egyebek


17.00 ÓRÁTÓL  KÖZMEGHALLGATÁS


Szikszó, 2012. október 15.