Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ötv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben 2012. október 25-én (csütörtökön) 8.00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ A CIRKONT Zrt. 2011. évi hulladékgazdálkodási beszámolójának elfogadása
    Előterjesztő: ügyvezető
2./ A Lutherm Bt. beszámolója
    Előterjesztő:ügyvezető
3./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés beszámolója
    Előterjesztő: intézményvezető
4./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartásról szóló rendelete elfogadása
    Előterjesztő: polgármester
5./ Döntések az Önkormányzati Konyha, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorházzal kapcsolatban
    Előterjesztő: polgármester
6./ Támogatás biztosítása az „ABAÚJ TV” Alapítvány részére
    Előterjesztő: polgármester
7./ A Szikszó, Szent A. u. 6. szám alatti ingatlan bérbeadása a Szirom Egyesület részére
    Előterjesztő: polgármester
8./ A Szikszó, Szapolyai u. 10. sz. alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra II.
    Előterjesztő: polgármester
9./ Javaslat a mezei őrszolgálat létrehozására és a mezőőri járulék bevezetésére
    Előterjesztő: polgármester
Zárt ülésen:
1./ Járási hivatal kialakítása
    Előterjesztő: polgármester
2./ Szociális kérelmek elbírálása
    Előterjesztő: aljegyző

- Egyebek

Szikszó, 2012. október 19.

Füzesséri József
polgármester