Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ötv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben 2012. december 20-án (csütörtökön) 13.00 órára az Inkubátorház kistárgyalójában tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
    Előterjesztő: jegyző

2./ Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. évi munkájáról
    Előterjesztő: bizottsági elnök

3./ Beszámoló a polgármester, a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnökeként végzett munkájáról
    Előterjesztő: polgármester

4./ A közterületek használatáról szóló 16/2005.(XI.11.) számú önkormányzati rendelet módosítása
    Előterjesztő: polgármester

5./ A köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 7/1996.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet módosítása
    Előterjesztő: polgármester

6./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2012.(IX.28.) rendelet módosítása
    Előterjesztő: polgármester

7./ Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása a 2013. évre
    Előterjesztő: polgármester
8./ Az étkezési norma 2013. január 1. napjától történő emelése
    Előterjesztő: polgármester

9./ A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megállapítása
    Előterjesztő: polgármester

10./ Megállapodás Szikszó Város, Hernádkércs Község, Nagykinizs Község és Szentistvánbaksa Község Önkormányzati Közös Hivatal működtetésére
    Előterjesztő: polgármester

11./ A sportöltöző területén kialakított helység használatba adása
    Előterjesztő: polgármester

12./ Feladat-ellátási szerződés módosítása a Szikszó Város Önkormányzat illetékességi területén praxisjoggal rendelkező orvosokkal
    Előterjesztő: polgármester

13./ Előfizetői keretszerződés módosítása a Magyar Telekom Nyrt-vel
    Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:

1./ Szociális kérelmek elbírálása
    Előterjesztő: aljegyző

- Egyebek

Szikszó, 2012. december 14.

Füzesséri József sk.
polgármester