Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ötv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben 2013. január 31-én (csütörtökön) 13.00 órára az Inkubátorház kistárgyalójában tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ A SZIKSZÓ-VÍZ Kft. 2012. évi beszámolója
    Előterjesztő: ügyvezető
2./ Beszámoló a 2012. évi Start-munkaprogramról
    Előterjesztő: Orosz Lajos
3./ A Szikszó Város Önkormányzat illetékességi területén praxis joggal rendelkező orvosokra vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása
    Előterjesztő: polgármester
4./ Pályázat benyújtása az ÉMOP 4.1.1/A-12 jelű „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” című kiírásra
    Előterjesztő: polgármester
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
    Előterjesztő: aljegyző
- Egyebek


2013. január 31-én 14.00 órától közös testületi ülés Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa Községek Önkormányzatával

TERVEZETT NAPIRENDI PONT:

1./ Döntések a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban
    Előterjesztő: polgármester


Szikszó, 2013. január 25.

                                Füzesséri József sk.
                                      polgármester