Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ötv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben 2013. február 14-én (csütörtökön) 13.00 órára az Inkubátorház kistárgyalójában tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezete
    Előterjesztő: polgármester

- EgyebekSzikszó, 2013. február 06.


                                Füzesséri József sk.
                                      polgármester