Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ötv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben 2013. március 28-án (csütörtökön) 13.00 órára az Inkubátorház kistárgyalójában tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Beszámoló a Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány munkájáról
    Előterjesztő: az alapítvány kuratóriumának elnöke

2./ A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére pályázat benyújtása az 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján /Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre/
    Előterjesztő: polgármester

3./ Közbeszerzési terv elfogadása
    Előterjesztő: polgármester

4./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
    Előterjesztő: polgármester

5./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítása
    Előterjesztő: polgármester

6./ A köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 7/1996.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet módosítása
    Előterjesztő: polgármester

7./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
    Előterjesztő: polgármester

8./ Ajánlattételi felhívás elfogadása a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 pályázattal kapcsolatban /Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre/
    Előterjesztő: polgármester

9./ Együttműködési megállapodás kötése a Türr István Képző és Kutató Intézettel
    Előterjesztő: polgármester

10./ Döntés a Szikszó Város Önkormányzat részére felajánlott ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
    Előterjesztő: polgármeste

11./ A Szikszó-jegy felhasználási idejének meghosszabbítása
    Előterjesztő: polgármester

12./ A Szociális Missziótársulattal megkötött ellátási szerződés módosítása
    Előterjesztő: polgármester

13./ A talajterhelési díj részletfizetésének engedélyezése
    Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:

1./ Szociális kérelmek elbírálása
    Előterjesztő: aljegyző

- Egyebek

Szikszó, 2013. március 21.
                
                            Füzesséri József
                                  polgármester