Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2014. február 4. napján (kedden) 13.00 órára az Inkubátorház színháztermében tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ SZIKSZÓ-VÍZ Kft. beszámolója a 2013. évben végzett munkáról

Előterjesztő: ügyvezető

2./ Az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház beszámolója a 2013. év IV. negyedévében végzett munkájáról

Előterjesztő: intézményvezető

3./ KUT-877 forgalmi rendszámú Volkswagen Transporter megvásárlása

Előterjesztő: polgármester

4./ „Szikszó jegy” kibocsátására és felhasználására vonatkozó szabályzat módosításának utólagos jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

5./ Döntés informatikai szolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatban

Előterjesztő: jegyző

6./ Megállapodás megkötése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozóan

Előterjesztő: polgármester

7./ A Miskolc-tapolcai kemping üzemeltetésének átadása az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház részére

Előterjesztő: polgármester

8./ Tájékoztatás Szikszó Város Önkormányzat szennyvíz rendszere tekintetében történt közérdekű üzemeltető kijelölésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

9./ Részvétel a 2014. évi startmunka programban

Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

 

2014. február 4. napján 14.30 órától közös testületi ülés Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa Községek Önkormányzatával

TERVEZETT NAPIRENDI PONT:

1./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: polgármester

2./ Szikszó Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

Szikszó, 2014. január 30.

Füzesséri József sk.

polgármester