Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2014. március 6. napján (csütörtökön) 13.00 órára a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal nagytárgyalójában tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ A III. Országos Városmarketing verseny döntőjébe jutott csapat prezentációja

Előterjesztő: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

2./ A Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: elnök

3./ A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: elnök

4./ A Szikszó Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: elnök

5./ A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: intézményvezető

6./ A Bethánia Napköziotthonos Óvodával védőnői feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés utólagos jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

7./ Döntés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ülésein való delegált tag részvételével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

8./ A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, valamint a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének elfogadása

Előterjesztő: polgármester

9./ Döntés a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló törvényességi észrevétellel kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

10./ A Szikszó Malom utca (1279/1 hrsz) és Temesvári utca (1275/3 hrsz) közterületi rendezése

Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés a Szikszói Települési Értéktár Bizottság létrehozásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

12./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Helyi Választási Iroda vezetője

Zárt ülésen:

1./ Szociális kérelem elbírálása

Előterjesztő: jegyző

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2014. február 27.

 

Füzesséri József sk.

polgármester