Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2014. április 28. napján (hétfőn) 13:00 órára az Inkubátorház  színháztermében tartandó ülésére összehívom.

2014. április 28. napján 13.00 órától közös testületi ülés Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa Községek Önkormányzatával

 

TERVEZETT NAPIRENDI PONT:

 

1./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

 

2014. április 28. napján 13.30 órától Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése

 

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

1./ Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: polgármester

2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

3./ Munkabérhitel igénybevétele

Előterjesztő: polgármester

4./ Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

5./ A Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt 2013. évi alapellátásairól szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: intézményvezető

6./ Pályázat benyújtása a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” című kiírásra

Előterjesztő: polgármester

7./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című pályázathoz kézműves anyag és eszköz beszerzése céljából

Előterjesztő: polgármester

8./ Döntés névre szóló részvény vásárlásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

9./ Koncessziós szerződés meghosszabbítása vízszolgáltatás üzemeltetésére vonatkozóan

Előterjesztő: alpolgármester

10./ Döntés a Szikszó 1403 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondással kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2014. április 23.

 

Füzesséri József sk.

polgármester