Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2014. május 28. napján (szerdán) 13.00 órára a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

1./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: ügyvezető

2./ A Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: elnök

3./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről

            Előterjesztő: polgármester

4./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról

            Előterjesztő: polgármester

5./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2013.(XI.11.) számú önkormányzati rendelet módosítása

            Előterjesztő: polgármester

6./ A Szikszó Város Önkormányzata és a Szikszó Centrum Kft. között városgondnoki feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés jóváhagyása

            Előterjesztő: polgármester

7./ Éven belüli kölcsön igénylésének jóváhagyása

            Előterjesztő: polgármester

8./ Szikszó, 046 hrsz alatti közterület (utca) elnevezése

            Előterjesztő: alpolgármester

9./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

10./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című pályázattal kapcsolatban kézműves anyag és eszköz beszerzésére, valamint felújítási munkálatokra vonatkozóan beérkezett árajánlatokról

            Előterjesztő: polgármester

11./ Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménye

            Előterjesztő: polgármester

12./ Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása

            Előterjesztő: intézményvezető

13./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása

            Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:

1./ Szóbeli tájékoztatás vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatban

            Előterjesztő: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2014. május 22.

                                                                                  Füzesséri József sk.

                                                                                   polgármester