Szikszó címer
 

Meghívó

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  43.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, mint megválasztott polgármester, Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülését 2014. október 22. napján (szerdán) 10.00 órára az Inkubátorház nagytermébe  összehívom, s az alakuló ülésre tisztelettel meghívom.

10.00 órától a Miskolci Nemzeti Színház zenekarának vonósnégyese játszik

 

10.15 órától Alakuló ülés

 

Az alakuló ülés napirendje:

 

1./ Tájékoztatás a 2014. évi önkormányzati választások eredményéről

Előterjesztő: Berki László a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele

Az eskü szövegét előmondja: Berki László a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

3./ A polgármester eskütétele

Az eskü szövegét előmondja: Berki László a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

4./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester

 

5./ Döntések az alpolgármesterek megválasztásával, tiszteletdíjuk megállapításával, a polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapításával, a képviselő-testület bizottságainak megalakításával, a bizottsági elnökök, tagok megválasztásával, tiszteletdíjuk megállapításával, valamint a képviselők és a bizottságok külsős tagjai tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatban

Ezen belül:

 

a./ Alpolgármesterek megválasztása, illetményük és egyéb juttatásaik megállapítása

Előterjesztő: polgármester

 

b./ Alpolgármesterek eskütétele

Az eskü szövegét előmondja: Füzesséri József polgármester

 

c/ Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása

Előterjesztő: polgármester

 

d./ Társadalmi megbízatású alpolgármester eskütétele

Az eskü szövegét előmondja: Füzesséri József polgármester

 

e./A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása

Előterjesztő: alpolgármester

 

f./ A Képviselő-testület bizottságainak megalakítása, elnökeinek, tagjainak megválasztása

Előterjesztő: polgármester

 

g./ Javaslat a Képviselő-testület bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjára

Előterjesztő: polgármester

 

h./ A Képviselő-testület bizottságai külsős tagjainak eskütétele

Az eskü szövegét előmondja: Füzesséri József polgármester

 

i./ Javaslat a képviselők és a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíjára

Előterjesztő: polgármester

 

6./ Polgármesteri célok, elképzelések ismertetése

Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2014. október 17.

 

Füzesséri József sk.

megválasztott polgármester