Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2014. november 13. napján (csütörtökön) 14.00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

1./ Beszámoló a Szikszó Centrum Kft. tevékenységéről a 2014. március 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időre vonatkozóan

Előterjesztő: ügyvezető

2./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2013/2014. nevelési évben végzett munkájáról

Előterjesztő: intézményvezető

3./ Beszámoló a polgármesternek a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról

Előterjesztő: polgármester

4./ Beszámoló az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. 2013. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: ügyvezető

5./ Döntés az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetésének előkészítésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

6./ Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

7./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára kiírt ösztöndíj pályázat eredmény hirdetése

Előterjesztő: polgármester

8./ Felhatalmazás a Turul Provincia Nonprofit Kft. felértékeltetésére vonatkozóan

Előterjesztő: polgármester

9./ Döntések Szikszó Város intézményszerkezetének átalakításával és a kapcsolódó alapító okiratok elfogadásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

10./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról, döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás vagyonmegosztási megállapodásának elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

12./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról

Előterjesztő: polgármester

13./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

14./ Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:

 

1./ Ajánlati konstrukció bemutatása az ING Biztosító Zrt. által, a polgármesterre vonatkozó életbiztosítási szerződéssel kapcsolatban

Előterjesztő: alpolgármester

 

- Egyebek

 

17.00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

 

Szikszó, 2014. október 29.

 

Füzesséri József sk.

polgármester