Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2015. január 29. napján (csütörtökön) 13:00 órára a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

1./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: ügyvezető

2./ Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: intézményvezető

3./ A Szociális Missziótársulat Bethánia Szeretetotthon beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: intézményvezető

4./ Döntés a bíráló bizottság tagjainak megválasztásával és megbízási díjuk megállapításával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

5./ Döntés uniós eljárási rend alá eső közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

6./ Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előterjesztő: polgármester

7./ Döntés munkabérhitel felvételével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

8./ Döntés a Szikszó, Kazinczy u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

9./ Döntés a Szikszó, Zrínyi u. 8/2. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

10./ Döntés a Szikszó, 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés a Szikszó, külterület 02/56 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának módosításával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

12./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan telekalakításáról, a telekalakításhoz kapcsolódó művelési ág megváltoztatásáról

Előterjesztő: polgármester

13./ Döntés a Szikszói Roma Nők (SZIROM) Egyesületének részletfizetési kérelmével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

14./ Döntés az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása” című pályázatra vonatkozó pótmunka igény megállapításával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

15./ Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0021 „Innovatív kezdeményezések Szikszón„ című pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatokkal kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

16./ Döntés napelem rendszer telepítésének megvalósításához kapcsolódó beruházási célú hitel felvételével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

17./ Döntés a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013 0002 számú pályázatával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

18./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okirata módosításának, valamint a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okirata módosításának elfogadása

Előterjesztő: polgármester

19./ Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: polgármester

20./ Tájékoztató a Szikszó Város Önkormányzatánál folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

 

Szikszó, 2015. január 23.

 

Füzesséri József sk.

polgármester