Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2015. február 12. napján (csütörtökön) 13:00 órára a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal közös, Szikszón az Inkubátorház színháztermében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONT:

 

1./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

2015. február 12. napján 13:30 órától Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

 

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

1./ A Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: ügyvezető

2./ A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: intézményvezető

3./ Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előterjesztő: polgármester

4./ Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

5./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

6./ A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

7./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés megszüntető okiratának elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2015. február 6.

 

Füzesséri József sk.

polgármester