Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2015. március 25. napján (szerdán) 13:00 órára a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tárgyalójában tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2013.(III.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

2./ Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása, illetve a 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

3./ „Szikszó-jegy” kibocsátására és felhasználására vonatkozó szabályzat módosításának, illetve elfogadóhelyi szerződése módosításának utólagos jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

4./ Szándéknyilatkozat a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartási, működtetési feladatainak átadására vonatkozóan

Előterjesztő: polgármester

5./ Döntés a Szikszó 045/43 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

6./ Döntés a Szikszó, Szobránczi u. 19. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

7./ Döntés az 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 242/2014.(XII.18.) K.T. számú határozat módosításával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

8./ Döntés készfizető kezességvállalással kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

9./ Pályázat benyújtása óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására

Előterjesztő: polgármester

10./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

Zárt ülés:

 

1./ Döntés a Szikszó, Bethlen G. u. 5. 2/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

2./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola működtetésével kapcsolatos feladatok átadásáról

Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

 

Szikszó, 2015. március 19.

 

Füzesséri József sk.

polgármester