Szikszó címer

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2015. április 30. napján (csütörtökön) 13:00 órára a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal közös, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tárgyalójában tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONT:

 

1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: polgármester

 

2015. április 30. napján 13:30 órától Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

 

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

2./ Rendelet Szikszó Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester

3./ Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2014. évről

Előterjesztő: polgármester

4./ Beszámoló az Állami Számvevőszéki vizsgálattal összefüggő intézkedési terv végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester

5./ Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

6./ Beszámoló a 2014. évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról

Előterjesztő: polgármester

7./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról

Előterjesztő: polgármester

8./ Bírósági ülnökök megválasztása

Előterjesztő: polgármester

9./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26. szám alatti szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

10./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. 1745/13 hrsz. alatti 9 lakásos épület 6. lakás szociális bérlakás meghirdetésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés a Szikszó, Bethlen Gábor u. 5. 2/1. sz. alatti "szakember" bérlakás bérbeadásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

12./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: polgármester

13./ Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2015. április 24.

Füzesséri József sk.

polgármester