Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2015. május 28. napján (csütörtökön) 13:00 órára a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tárgyalójában tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

Nyílt ülés:

 

1./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: ügyvezető

2./ Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: ügyvezető

3./ A Szikszó Centrum Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: ügyvezető

4./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: ügyvezető

5./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről

Előterjesztő: jegyző

6./ Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

7./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

8./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: jegyző

9./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

10./ Szikszó Város Gazdasági Programjának elfogadása

Előterjesztő: polgármester

11./ Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elfogadása

Előterjesztő: polgármester

12./ Döntés gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

13./ Döntés az újonnan épülő „Egészségház” elé történő gyalogos átkelőhely létesítésével

kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

14./ Döntés a Szikszó, Bajcsy-Zs. út 4 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

15./ A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása

Előterjesztő: polgármester

 

Zárt ülés:

 

1./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról

Előterjesztő: polgármester

2./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. sz. alatti 9 lakásos épület „6” számú szociális bérlakás bérbeadásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

3./ Döntések az önkormányzat tulajdonában lévő szociális lakbérű bérlakások bérleti szerződéseinek felülvizsgálatával, bérleti szerződések megkötésével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

 

Szikszó, 2015. május 22.

 

Füzesséri József sk.

polgármester