Szikszó címer

2020. február 21, péntek - Eleonóra napja van.

Díszpolgári cím javaslat

Tisztelt Szikszó Város lakosai!

Szikszó Város Képviselő testületének 155/ 2014(IX.24) önkormányzati rendelete szabályozza a „Szikszó Város Díszpolgára „ cím adományozását: az önkormányzat a „Szikszó Város Díszpolgára” cím adományozásával kívánja a városhoz kötődő, kiemelt érdemeket szerzett személyek iránti tiszteletét kifejezni és méltó elismerésként személyüket és munkásságukat példaképül állítani a jelen és utókor elé.

Szikszó Város Díszpolgára cím annak adományozható:

– aki kiemelkedően jelentős munkájával maradandó értéket alkotott, vagy

– aki életművével a városban, vagy országosan elismerést szerzett, vagy

– aki jelentős módon hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, közösségének, hagyományainak gazdagításához, vagy

– aki példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

 

A cím adományozására ajánlást tehet:

– helyi önkormányzati képviselő,

– képviselő-testület bizottsága,

– helyi nemzetiségi önkormányzat,

– város lakosai,

– a városban működő társadalmi szervezet, egyesület,

– politikai párt szikszói szervezete.

 

Az adományozás időpontja: 2015.októberi képviselő-testületi ülés.

 

A város díszpolgárainak névsora megtalálható a www.szikszo.hu honlapon.

 

Szikszó, 2015. július 7.

 

Füzesséri József sk.

polgármester