Szikszó címer
 

Szikszó Gazdaságfejlesztésért programról

Tisztelt Vállalkozók!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy Szikszó Város Önkormányzata 2016. június 10-én elfogadta a „Szikszó Gazdaságfejlesztésért” programról szóló 13/2016 (VI.10.) önkormányzati rendeletét, amelyben beruházásösztönző és munkahelyteremtő támogatással kíván előnyöket biztosítani a helyi vállalkozások számára.

A támogatás részletes szabályait a 13/2016 (VI.10.) önkormányzati rendelet tartalmazza, melynek mellékletében megtalálható a pályázat elkészítéséhez szükséges támogatási kérelem, nyilatkozat és kitöltési útmutató. A rendelet letölthető a www.szikszo.hu honlapról, az önkormányzat/rendeletek menüpontból, a támogatási kérelem, nyilatkozat és kitöltési útmutató szerkeszthető formátumban letölthető INNEN.

A „Szikszó Gazdaságfejlesztésért” program keretében Szikszó Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező nagyvállalkozások, kis- és középvállalkozások új létesítmény létrehozására, vagy működő létesítményének fejlesztésére vissza nem térítendő

1. csekély összegű (de minimis),

2. regionális beruházási és

3. kis- és középvállalkozásoknak (a továbbiakban: KKV) nyújtható beruházási támogatást igényelhetnek.

A támogatás jogosultsági feltételei az alábbiak:

• Nagyvállalkozás új létesítmény létrehozásához vagy meglévő létesítmény fejlesztéséhez kérhet támogatást, amelynek során legalább 10%-kal, de minimum 25 fővel növeli a foglalkoztatottak számát, vagy legalább 100 millió forint értékű beruházást valósít meg.

• KKV szintén új vagy meglévő létesítményhez igényelhet támogatást, amelynek során legalább 10%-kal, de minimum 2 fővel növeli a foglalkoztatottak számát, vagy legalább 50 millió forint értékű beruházást valósít meg. Mikro-vállalkozás esetében legalább 1 millió forint értékű beruházást kell megvalósítani.

1. A csekély összegű támogatásnál az elszámolható költségek legalább 20 %-át igazoltan saját forrásból kell biztosítani. Az egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

2. A regionális beruházási támogatásnál kizárólag a jogszabály szerinti költségek számolhatóak el:

a) a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek, vagy

b) az induló beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy

c) az a) és b) pont kombinációja, az a) és a b) pont szerinti összegek közül a magasabbat meg nem haladó mértékben.

A regionális támogatás esetén az egy projekthez igénybe vett összes állami támogatási intenzitása nem haladhatja meg az ötven százalékot, amely kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhető.

3. A kis- és középvállalkozásoknak nyújtható beruházási támogatás keretében a vállalkozások induló beruházásaikhoz elszámolhatnak költségeket tárgyi eszközökre, immateriális javakra és a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek 2 évre számított becsült bérköltségére.

A pályázatot a beruházás megkezdésének napját megelőzően lehet benyújtani az Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási osztályához. A támogatási összegek odaítéléséről a Gazdaságfejlesztési Bizottság dönt.

A támogatással kapcsolatosan szívesen adunk tájékoztatást telefonon keresztül a 46/596-446-os számon, illetve személyesen a Kálvin tér 1. szám alatt.

Kiss Dénes

Gazdálkodási osztályvezető