Szikszó címer

A VÁROSKOMMUNIKÁCIÓ MEGÚJÍTÁSA

Az új képviselőtestület és városvezetés október 21-i megalakulását követően elkezdődött a városkommunikáció ígért megújításának tervezése, megvalósítása, annak érdekében, hogy a szikszóiak folyamatosan tájékozottak legyenek a város ügyeiről, a városházi munkáról, s lehetőségük legyen javaslatokat megfogalmazni, véleményt nyilvánítani.

Az új képviselőtestület és városvezetés október 21-i megalakulását követően elkezdődött a városkommunikáció ígért megújításának tervezése, megvalósítása, annak érdekében, hogy a szikszóiak folyamatosan tájékozottak legyenek a város ügyeiről, a városházi munkáról, s lehetőségük legyen javaslatokat megfogalmazni, véleményt nyilvánítani. E megújítás ez évben induló elemei a következők:

  • átalakul a város honlapja, a www.szikszo.hu, mely a városunk sokrétű bemutatása mellett a rendszeres, hivatalos kommunikáció és kapcsolattartás korszerű, interaktív formája lesz,
  • használni fogjuk a közösségi média különböző csatornáit is (facebook, Instagramm, Youtube stb.) egy „lazább” informálásra,
  • a SIXO TV új, bővebb műsorstruktúrával jelentkezik majd,
  • kéthetente „polgármesteri összefoglaló” – rövid tájékoztató készül, s jelenik meg online a legfontosabb eseményekről, történésekről,
  • s havi rendszerességre törekedve - nyomtatott formában is - minden háztartásba eljuttatjuk a város híreit, a fontos tudnivalókat, megújítva a Szik-Szó újság jelenlegi gyakorlatát.

Az új honlap elkészüléséig a régit, elsősorban a címoldalon megjelenő híreket használjuk a tájékoztatásra.

A városkommunikáció átalakításáért, s a jövőben az azt továbbfejlesztő városmarketing programért Piskóti István, alpolgármester a felelős. Kérjük, keressék őt javaslataikkal, észrevételeikkel.