Szikszó címer

Polgármesteri összefoglaló - 2019. november

Kedves Szikszóiak!

Városunk fejlődésének és a lakossággal közös alkotás érdekben havonta beszámolok az adott időszak tapasztalatairól, eredményeiről, s az erre épülő terveinkről, kéréseinkről.

 

1. A polgármesteri átadás – átvétel megtörtént –a helyzetünk pénzügyi téren (is) nehéz

A hónap legfontosabb folyamata a korábbi és a jelenlegi városvezetés közötti átadás-átvétel volt. Az átadás-átvétel minden területet érint: szerződések, kötelezettségek, pályázatok, önkormányzati cégek, intézmények, folyamatban lévő tárgyalások, személyi állomány, folyószámla egyenlegek, pénztár stb.
A tartalmi vizsgálat jelenleg is folyik, amelynek ismeretében számos döntést kell meghoznunk. Vannak már olyan látható, de általunk nem indokoltnak tartott kötelezettségvállalások, amelyeket megállítunk, megszüntetünk, felmondunk a gazdálkodás racionalizálása érdekében.

Sajnos erre nagy szükség van, hiszen meg kellett állapítanunk, hogy a forrásaink és a rendezetlen tartozásaink között jelenleg mintegy 100 millió Ft-os különbség mutatkozik. A 100 millió Ft-os likviditási problémát kell a jövő évi költségvetés tervezésénél megoldanunk. Vannak továbbá a kampányban tett korábbi kötelezettségvállalások, amelyet már nekünk kell teljesítenünk.

A fenti helyzet miatt kérem mindenki szíves türelmét minden olyan kérdés megoldásában, amely megalapozott ugyan, de anyagi vonzattal jár. Meg fogjuk oldani, de ehhez nekünk időre, Önöktől türelemre van szükség.

2. A polgármesteri hivatal új szervezeti és működési szabályai kidolgozása – az ezzel kapcsolatos átszervezések folynak

Az önkormányzat hivatali munkatársai rendelkezésre állnak minden őket érintő kérdésben. A munka zavartalan biztosítása érdekében erre azonban csak a kijelölt ügyfélfogadási időben van lehetőségük. Az ügyek intézésében az illetékes munkatársak nevét, az ügyfélfogadás rendjét, az előzetes időpontkérést lehetőségét rövidesen megjelentetjük minden szokásos információs fórumon. Közös érdekünk, hogy ennek mindenki által elfogadott, hatékony formája legyen.

A lakosság személyes megkeresései az elmúlt hónapban leginkább két okból történtek: rendkívüli települési segély és lakhatási problémák miatt. Mindkét esetben erősen korlátozottak a lehetőségeink. A jövőben alapos vizsgálat és komoly indokok alapján tud az önkormányzat a két kérdésben segítséget nyújtani. Kidolgozunk egy új értékelési rendszert, amely objektív, egzakt módon segíti a szociális támogatások, rendkívüli települési segély terén a hivatali döntéshozatal előkészítő munkáját. Személyesen azonnal nem döntök, nem dönthetek lakáskérdésben.

3. Az infrastrukturális fejlesztések, városüzemeltetési kérdések kezelését, megoldását – komplex, szakmailag megalapozott, pénzügyileg hatékony program alapján tervezzük

Városüzemeltetési kérdések kapcsán az út, járda, csapadékvíz problémák jelentése mindennapos. Forrást és pályázati lehetőséget keresünk hozzá úgy, hogy egy előzetesen átgondolt, egyeztetett terv szerinti építkezés kezdődjön. Azt szeretném, hogy a lakosság előtt ismert sorrend szerinti útfelújítási program induljon.

Tárgyalásokat kezdtünk az infrastrukturális fejlesztések, beruházások finanszírozási feltételeinek biztosításáról. A legégetőbb, elkezdett, de általunk befejezendő feladatoktól –Miskolci út menti járda építése- alpolgármester úr már tájékoztatást nyújtott. A játszótér üzemeltetése átkerül az Intézményműködtető Központhoz, tavasszal a kerítés is kivitelezésre kerül. Kérjük, hogy addig a szülők fokozottan figyeljenek gyermekeik biztonságára.

4. Közmeghallgatás és soron következő képviselő-testületi ülés november 27-én

2019. november 27-én 16.00 órától testületi ülést, azt követően -17.30 órától- közmeghallgatást tartunk az inkubátorházban, amelyekre mindenkit szeretettel várunk!

 

Sváb Antal

polgármester