Szikszó címer

MOST IS NYILVÁNOS A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSE - 2019. NOVEMBER 27. (SZERDA) 16:00 ÓRA

MEGHÍVÓ - Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2019. november 27. napján (szerdán) 16:00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom. - Sváb Antal polgármester

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

Nyílt ülés:

1./ A kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: ügyvezető

2./ Beszámoló a köztemető üzemeltetőjének 2019. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: üzemeltető

3./ A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019 nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: intézményvezető

4./ A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása

Előterjesztő: intézményvezető

5./ A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évre engedélyezett csoportlétszámának módosítása

Előterjesztő: intézményvezető

6./ A Védőnői Szolgálat 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: védőnők

7./ Beszámoló a ZTR Kft. gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elvégzett tevékenységéről

            Előterjesztő: ügyvezető

8./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2019. évben végzett munkáról

            Előterjesztő: jegyző

9./ Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság beszámolója a 2019. évben végzett munkáról

            Előterjesztő: bizottság elnöke

10./ Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója a 2019. évben végzett munkáról

            Előterjesztő: bizottság elnöke

11./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkáról

            Előterjesztő: polgármester

12./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

            Előterjesztő: polgármester

13./ 2020 évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása

            Előterjesztő: polgármester

14./ A helyi adókról szóló 16/2015. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

            Előterjesztő: polgármester

15./ Döntés rövid lejáratú hitel igénybevételével kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

16./ Döntés a polgármester részére megkötött életbiztosítással kapcsolatban

            Előterjesztő: alpolgármester

17./ Döntés önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

18./ Kezesség vállalás TURUL Kft. vízdíj tartozására vonatkozóan

            Előterjesztő: polgármester

19./ Döntés a Szikszó belterület 2107 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondásról

            Előterjesztő: polgármester

20./ Döntés az önkormányzat tulajdonában Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 21. szám alatti bérlakás „szükséglakásként” történő bérbeadásának utólagos jóváhagyásáról

            Előterjesztő: polgármester

21./ Döntés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel történő bérleti szerződés módosításával kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

22./ Döntés a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban közigazgatási szünet elrendeléséről

            Előterjesztő: jegyző

23./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló helyi önkormányzati rendelet módosítása /Az előterjesztés 2019. november 25. napján (hétfőn) kerül kiküldésre./

            Előterjesztő: polgármester

24./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázatok eredményének megállapítása /Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság 2019. november 26. napján (kedden) tartja ülését, mely keretében értékeli a beérkezett pályázatokat. Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra./

            Előterjesztő: polgármester

25./ Döntések közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban /Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra./

            Előterjesztő: polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

1./ Döntés a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

            Előterjesztő: polgármester

2./ Döntés bérleti díj hátralékra vonatkozó részletfizetés engedélyezéséről

            Előterjesztő: polgármester

3./ Döntés a Szikszó külterület 023/17 és 023/30 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó előszerződés megkötésével kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

4./ A 63/2018.(III.29.) K.T. számú határozat módosítása

            Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

17:30 KÖZMEGHALLGATÁS