Szikszó címer

KOMMUNÁLIS ADÓ CSÖKKENTÉSE – VÁLASZTÁSI ÍGÉRET?

A Képviselő-Testület 2019. november 27-én arról döntött, hogy 2020-ban a lakossági kommunális adó mértékét megfelezi, azaz 11.000 Ft. lesz háztartásonként.

A múlt heti Képviselő-Testületi ülésen a napirendi pontok között számos fontos kérdésben született döntés, melyeket talán érdemes még egy kicsit megbeszélni, a jogosan felvethető kérdéseket megválaszolni.

Miért nem lett 0 Ft a kommunális adó, miként azt a városvezetés a kampányában ígérte?

A polgármesteri előterjesztés az eredeti, 0 forintos mértéket célozta meg, ugyanakkor a bizottsági viták a megfontoltság, az óvatosság elvének érvényesítésére ösztönözték a Testületet. Ugyanis a város 2020 évi költségvetése, finanszírozhatósága kapcsán még nagyon sok bizonytalanság van,

 • még nem ismertek az államtól érkező források, a változó finanszírozási mértékek,
 • még mindig folyamatosan jelentkeznek olyan – az előző városvezetés által vállalt kötelezettségek számlái – melyekre nem volt, nincs tervezett fedezet, a követelések és kötelezettségek különbségé tovább nő, egyre jelentősebben haladja meg a száz millió forintot,
 • a tervezhető, előre jelezhető iparűzési bevételek nem nőnek érezhetően,
 • a város fejlesztésével, a jövőbeni fejlődésének megalapozásával kapcsolatosan is, örvendetes módon pozitív befektetéseket, fejlesztéseket kell megvalósítanunk.

Miért nem lehet jobban csökkenteni a kiadásokat?

 • A költségek csökkentése intenzíven folyik. Tömegesen bontunk fel fölösleges, érdemtelen megbízási szerződéseket, költözésekkel tesszük lehetővé, hogy magas ingatlanbérleti díjaktól szabaduljunk meg. Újra versenyeztetünk, alacsonyabb árakra késztetünk külső szolgáltatókat, vagy külső szolgáltatók helyett saját, önkormányzati céggel oldunk meg feladatokat. Elkezdtük a foglalkoztatások, a személyi költségek racionalizálását is.
 • A költségek csökkentésében még látunk lehetőségeket, de erre nemcsak technikailag kell idő, hanem a jogi kötöttségek betartása is lassítja a folyamatot.
 • Mind a Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzati intézmények, vállalkozások jövő évi működésének tervezésében is hatékonyabb, racionálisabb gazdálkodást várunk el, de nem szeretnénk, ha a kényszer-takarékosság a minőségi tevékenység rovására menne, vagy nemkívánatos mértékű elbocsátásokat eredményezne.

Mennyi pénzről van szó az adó-elengedésnél, adócsökkentésnél?

 • A kommunális adó mintegy 44-45 millió forint.

Ha ennyi a bizonytalanság, miért döntött most a testület, nem lehetett volna később, pár hónap múlva?

 • Az éves adórendeletet a hatályba lépése előtt (január 1.) egy hónappal meg kell alkotni (december 5-ig le kell jelenteni), s azt később az adózók hátrányára nem lehet változtatni, de évközbeni csökkentésére lehetőség nyílik.
 • Azért nem hagytuk változatlanul az adómértéket, mert mindenképpen szerettük volna jelezni a szikszóiak felé, hogy határozott szándéka a városvezetésnek a beígért csökkentések teljesítése, de a kényszerek miatt nyíltan, őszintén a fokozatos csökkentés elfogadását kérjük, ezért, hogy ne legyen gond a város kötelezettségeinek finanszírozásával.

Akkor már ez így marad vagy várható változás 2020-ban?

 • Arra törekszünk, hogy a 2020 évi költségvetés tervezésekor szakítsunk az automatizmusokkal. Át kívánjuk gondolni annak koncepcióját és struktúráját is, észszerűsítve a feladatellátást, pályázati forrásokat mozgósítva, tovább csökkentve a kiadásokat igyekszünk megteremteni az ígért adócsökkentés még hiányzó fedezetét.