Szikszó címer

KIKET JAVASOLNA A CIVIL TANÁCSBA?

Polgármester Úr a szikszóiak véleményét, javaslatait megismerve kívánja a Testületet összeállítani.

A januárban megalakítandó Civil Tanács Szikszó város polgármesterének tanácsadó-testülete lesz. A polgármester olyan szikszóiak meghívására törekszik, akik szakmai tudásuk, tapasztalataik, az általuk vallott és képviselt értékek alapján, a város életében a város érdekében kifejtett munkájuk révén köztiszteletben álló személyek.

Véleményükkel, javaslataikkal, kezdeményezéseikkel hitelesen képesek segíteni a városvezetés döntéseit. A Civil Tanács tagjai a legfontosabb városfejlesztési döntések előkészítésébe bekapcsolódva nemcsak közvetítik majd a szikszóiak véleményét, de közvetlenül, s tudatosabban tudják tájékoztatni a várost.

Kérjük, rövid indoklással ajánljon - Ön által arra méltónak ítélt - személyt a Civil Tanácsba!

Ajánlás a www.szikszo.hu honlapon IDE KATTINTVA elektronikusan, valamint– a javasolt személy nevét, a rövid indoklást és az ajánló nevét, címét tartalmazó –a Polgármester Titkárságára papíron eljuttatott formában lehet.