Szikszó címer

HOLT TART A VÁROS VALÓS HELYZETÉT, AZ OKOKAT FELTÁRÓ MUNKA?

Szikszó város helyzetét elemző – feltáró Ideiglenes Bizottságnak 2020. február 1-ig kell a testület és a nyilvánosság elé egy helyzet-értékelést és javaslatokat tartalmazó jelentést letennie. 

Szikszó – nem túl rózsás, aktuális - pénzügyi egyenlege ismert. A hiány, a jogszerűtlen helyzetek, az el nem intézett szakmai feladatok, a számos területen fellehető szervezetlenség, a könnyelmű költések okainak feltárására, s a megoldási javaslatok irányának kidolgozására a   képviselő-testület alakuló ülésen létrehozta- az alpolgármester és a három szakmai bizottság elnökei – részvételével a Szikszó város helyzetét elemző – feltáró Ideiglenes Bizottságot.  A munka elvégzése után 2020. február 1-ig kell a testület és a nyilvánosság elé egy értékelést és javaslatokat tartalmazó jelentést letennie

Folyik - az átadás-átvétel során kapott dokumentumok mellett - az elmúlt évek adásvételi, megbízási szerződéseihez és a pályázatok megvalósításához kapcsolódó döntések, valamint a város cégei, alapítványai, intézményei helyzetének, működésének vizsgálata.

A városvezetés ezzel párhuzamosan a már legsürgősebb átszervezési, feladatátadási, személyi döntéseket meghozta.

December 16-ig összeáll az az ügy- és témalista, amelyek várhatóan bekerülnek a helyzetértékelőbe. Az egyes témákat fontosságuk, súlyuk alapján csoportosítjuk, s a Bizottság javaslatot tesz a jövőbeni intézkedésekre, adott esetben az előző vezetéssel szembeni erkölcsi, gazdasági és jogi felelősség megállapítás teendőire.

Az Ideiglenes Bizottság, a város vezetése arra törekszik, hogy alaposan ismerjük meg a város helyzetét, lehetőségeit meghatározó tényeket.

 A feltárásban a tény- és jogszerűségre kiemelten figyelve kell eljárni, úgy, hogy folyamatosan biztosítsuk, védjük a város érdekeit. A munkának úgy kell folynia, hogy közben ne okozzunk működési, gazdasági és jogi kárt a Szikszó közösségének.

A feltáró, javaslattevő munka haszna az érdekek védelme, a károk megtérítése, a helyreállítás, a tanulságok, tapasztalatok levonása. Közben kialakítjuk azt a  garanciarendszert, amely a jövő tervezését, építését tudja segíteni.

A részletekről hivatalos tájékoztatás január végén várható.