Szikszó címer

GYERMEKOTTHON-PROJEKT MEGVALÓSULÁSA

A november 27-i képviselő-testületi ülésen tájékoztatót hallgattak meg a testületi tagok és a jelenlévő szikszóiak egy 3 évvel ezelőtt indult, s a fejlesztési szakaszba érkező projekttel kapcsolatban. Miről van szó?

Szikszó Város Önkormányzata nevében a korábbi polgármester először – testületi felhatalmazás után - 2016. november 2-án, majd annak módosításaként 2017-ben, majd 2018. november 25-én újabb használati megállapodást írt alá a Magyar Állam képviseletében eljáró, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása” EFOP-2.1.1.-16 számú program keretében.

E szerint díjmentesen, határozatlan időre átad a város közművesített ingatlanokat infrastrukturális fejlesztések, nevezetesen 4, egyenként 12 – állami gondozott, gyermekvárosi - fiatal befogadására alkalmas lakásotthon kialakítása céljából.

Természetes, hogy a program a szikszóiak számára számos kérdést vet fel a megvalósítás, s a működés jövőbeni kockázatai, hatásai vonatkozásában. Az alábbi válaszok a meghívott Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársainak szakmai véleménye.

Kik, milyen gyermekek érkeznek majd?

  • Normál szükségletű, 12-18 év közötti fiatal, akik többségükben miskolci középiskolában tanulnak majd, s oda szervezett formában járnak majd be.

Milyen gazdasági, pozitív hatása van a programnak?

  • A megvalósuló beruházás a városban munkát, munkahelyeket teremt, (pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, karbantartó, takarító) és hozzájárul egy elhanyagolt terület fejlesztésének elindulásához.

Az „idegen” gyerekek ilyen számban történő megjelenése a városban nem okoz-e majd konfliktust a fiatalok között, nem hordoz-e viselkedési, közbiztonsági kockázatokat?

  • A kockázatokkal számolni kell, ugyanakkor a családszerű életforma, a szoros, felnőttek általi felügyelet, a szervezett nevelési programok, az érkező gyermekek motiváltsága a szakmai várakozások szerint csökkenti ezt a kockázatot, s az önkormányzat és intézményei is felkészülnek majd erre a helyzetre.

 Vissza lehet-e még fordítani ezt a projektet Szikszón, költözhet-e más városba a fejlesztés?

  • A korábbi városvezetés által aláírt használati megállapodás, a fejlesztéshez adott hozzájárulás visszavonhatatlan, a vevő egyetértése nélkül rendes felmondással nem megszüntethető. Egyoldalú kilépésre úgy van lehetősége a városnak, hogy az állammal jogvitába kerül és komoly anyagi következményekkel is számolni kell.