Szikszó címer

Képviselő-testületi ülés 2019. december 18-án 16 órától az Inkubátorházban

Az év utolsó testületi ülése ezúttal is nyilvános, bárki meghallgathatja miként folyik a vita, hogyan születnek a döntések.  Ez alkalommal nincs „közmeghallgatás”, így kérdések személyes feltételére sem kerül sor az ülés után. Ugyanakkor a Polgármester Úrral vállaljuk, hogy a kedd 18 óráig, az alpolgarmester@szikszo.hu e-mail címre előzetesen, a kérdező nevének megadásával – elsősorban a napirendekhez kapcsolódóan - érkező kérdések az ülésen megválaszolásra kerülnek.     

Szám: SZ./162-32/2019.

M E G H Í V Ó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2019. december 18. napján (szerdán) 16:00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

Nyílt ülés:

1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázatok ünnepélyes átadása

            Előterjesztő: polgármester

2./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

            Előterjesztő: polgármester

3./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása

            Előterjesztő: alpolgármester

4./ A 133/2019.(IX.03.) K.T. határozat módosítása a Biztos Kezdet Gyerekházak fenntartó váltásáról

            Előterjesztő: polgármester

5./ Döntés a Szikszó, belterület 7 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

6./ Döntés melegedő helyiségre vonatkozó bérleti szerződés megkötésével kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

7./ Döntések a SIXO Tender Kft. alapító okiratának módosításával kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

8./ A gyermekétkeztetés 2020. január 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjának megállapítása /Az előterjesztés 2019. december 16. napján (hétfőn) kerül kiküldésre./

            Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:

1./ Döntés együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával kapcsolatban /Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra./

            Előterjesztő: polgármester

- Egyebek