Szikszó címer
 

FONTOS KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS - FEBRUÁR 13. (CSÜTÖRTÖK) 17 ÓRA – INKUBÁTORHÁZ NAGYTERME

A most is nyilvános ülésen kerül tárgyalásra az Önkormányzat 2020-évi költségvetése, az előző éveket vizsgáló, értékelő Ideiglenes Bizottság jelentése mellett, számos szervezeti beszámoló és gazdasági jellegű kérdés egyaránt.

TERVEZETT NAPIRENDI PONT:

1./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

                Előterjesztő: polgármester

2020. február 13. napján 17:15 órától Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ A Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

                Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

2./ A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

                Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

3./ A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása

                Előterjesztő: intézményvezető

4./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár beszámolójának elfogadása

                Előterjesztő: intézményvezető

5./ Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

                Előterjesztő: polgármester

6./ Szikszó Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása

                Előterjesztő: polgármester

7./ Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

                Előterjesztő: polgármester

8./ A polgármester 2020. évi szabadságütemezésének jóváhagyása és tájékoztatás elfogadása a 2019. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban

                Előterjesztő: polgármester

9./ Döntés beruházási hitel felvételével kapcsolatban

                Előterjesztő: polgármester

10./ Döntés a Szikszó belterület 2124 helyrajzi számú ingatlan önkormányzat részére történő felajánlásának elfogadásával kapcsolatban

                Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok eladásra történő meghirdetésével kapcsolatban

                Előterjesztő: polgármester

12./ Döntés belterületi ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban

                Előterjesztő: polgármester

13./ Döntés a Szikszó, zártkert 4273/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról

                Előterjesztő: polgármester

14./ Döntés személygépjármű ingyenes vagyonátruházására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatban

                Előterjesztő: polgármester

15./ Döntés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módjáról

                Előterjesztő: polgármester

16./ Tájékoztatás az Ideiglenes Bizottság tevékenységének jelenlegi állásáról

                Tájékoztató: alpolgármester

- Egyebek