Szikszó címer

Elkezdődik az utcáink állapotának a felmérése – készül az infrastruktúra-fejlesztési program megalapozása

Márciustól elindul az utcáink infrastrukturális állapotának szisztematikus, szakmai értékelésre, dokumentálásra épülő felmérése.

A városvezetés megbízta a Városüzemeltetési Bizottságot, Marjai Pál elnököt, hogy a hivatal szervezetének és a SIXO Tender Kft. munkatársainak támogatásával szervezze meg, végezze el tavasszal a város alapvető infrastrukturális „átvilágítását”. A felmérés alapja lesz az infrastruktúrát szolgáltató, kezelő szervezetekkel való megbeszéléseknek, valamint annak a lakossági, nyilvános vitának, egyezetetésnek, melynek célja, hogy elkészüljön egy ötéves infrastruktúrafejlesztési program, s felkészültek legyünk a különböző pályázati lehetőségek kihasználására. Azt is szeretnénk elérni, hogy az állapotfelmérés, a jelenlegi helyzet nyilvános bemutatása mindnyájunkat, minden szikszóit ösztönözzön közösen használt utcáink állapotának védésére, gondozására is.

A felmérés szakmai koordinációs feladatát Hetesi Gergely képviselő látja el, Tóth Tibor bizottsági tag támogatásával.

Minden utcán tíz szempont felmérése, s ezen kritériumoknak egy fontossági, sürgősségi skálán történő értékelése történik majd. Ezek a szempontok: útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, víz- és szennyvíz vezeték állapota, zöldterület-növényzet, utcabútorok, romos-elhagyatott ház, vagy gondozatlan terület, illetve összességében az utcakép, a gondozottság megítélése, a veszélyes helyzetek felismerése.

A tervek szerint júniusban befejeződő felmérés során fotók – adott esetben videofelvételek is - készülnek majd, különösen a krónikus, beavatkozást igénylő helyzetekről vagy a kiemelhető, védendő értékekről.