Szikszó címer

SVÁB ANTAL: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELFOGADTA A 2020-AS KÖLTSÉGVETÉST

Szikszó képviselő-testülete a február 13-i ülésén elfogadta a város költségvetését. Komoly munka volt, több fordulóban ültünk le egyeztetni a testületi tagokkal, jegyző asszonnyal, a gazdálkodási osztályvezetővel, a pénzügyi bizottsággal. Az alapokról építkező, a korábbi évek gyakorlatától eltérően, közös gondolkodás eredményeként született meg a 2020-as év gazdálkodásának keretdokumentuma.Néhány gondolatot szeretnék polgármesterként a kedves lakosság számára hangsúlyosabbá tenni.

  • Az elmúlt évek „öröksége” miatt feszes gazdálkodású év lesz az idei, ami a városban működő szervezeteket, intézményeket, magánszemélyeket is érinti majd. Egyrészt a 100 milliós nagyságrendű kifizetetlen szállítói tartozásállományt kell kezelnünk, másrészt építkezni is szeretnénk.  Felelős városvezetőként biztos alapokat kell az idén teremtenünk a jövő városa, városlakói számára.
  • A költségvetésben a fenti okok miatt sok változtatást hajtottunk végre: csak a működési költségeink ismeretében terveztük az önként vállalt feladatainkat a várható bevételeink ismeretében erejéig. Sok területen költségcsökkentést tervezünk végrehajtani: a kommunikációs, reprezentációs kiadásokat drasztikusan csökkentettük, a tavalyi 25 millió forintos polgármesteri keretet eltöröltük, a szükségtelen, nem helyi szolgáltatások igénybevételét és külsős ingatlanbérleti díjak jó részét megszüntettük.  A település támogatás („szociális segély”) rendszerét kialakítjuk, az esetlegességet kerüljük, a szükségességét kivizsgáljuk.
  • A tavalyi ígéretünket mindezen nehézségek ellenére tartjuk a kommunális adó és a letelepedési támogatás tekintetében, ami csak korrekt, feszes gazdálkodás folytatásával érhető el.  A kommunális adó tavaly 22.000 Ft volt, amelyet a 2019. november 25-i ülésen 50%-kal csökkentettük. A február 13-i ülésen a másik 50% elengedéséről döntött a testület
  • Fontos azonban két megjegyzés: mivel az idei évben visszamenőleg a teljes összegre vonatkozóan nem módosítható az adórendelet, 2020-ban minden háztartásnak fennáll időarányosan egy 5.500 Ft-os fizetési kötelezettsége. A tavalyi 22.000 Ft helyett tehát az idén 5.500 Ft, jövőre már 0 Ft a fizetendő kommunális adó. A másik megjegyzés az, hogy a korábbi be nem fizetett adófizetési kötelezettség nem évül el, az előző évek tartozásait rendezni kell.
  • A lakosság számának növelése érdekében 5 millió Ft-os keretig bevezettük a letelepedési támogatást, amelynek feltételeit a honlapon közzétesszük. Ház, lakás vásárlásra 500.000 Ft, építkezésre 1 millió Ft támogatást biztosít az önkormányzat.
  • A Szikszó-jegyet az idei évben is kibocsájtja az önkormányzat 20.000 Ft értékben, a tavalyi Szikszó-jegy beváltására 2020. március 31-ig van lehetőség.

Anyagi lehetőségeink és humán erőforrásaink ismeretében 2020-ban az alábbi projektek megvalósítására kerül sor: megépül a Rákóczi úton a Közösségi ház, épül egy parkoló a városi óvodánál és egy másik parkoló az uszodánál.  Befejeződik a temető kerítésének építése a temető északi oldalán.  Igyekszünk a városüzemeltetési feladatokat -elsősorban kátyúzás és ároktisztítás- Marjai Pál bizottsági elnök úr irányításával hatékonyabbá tenni.

Az idén nem lesz egyszerű gazdasági évünk, a munkában kérjük a lakosság szíves együttműködését és türelmét.  A főbb irányvonalak kialakításában a Civil Tanács munkájára is számítunk. Kérdésekkel, kérésekkel, javaslatokkal kapcsolatban készséggel állok, állunk szíves rendelkezésére.

Sváb Antal, polgármester