Szikszó címer

LOMTALANÍTÁS

Szikszó Város Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre egyeztetett napon végzi el.

Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja. A lomtalanítás továbbra is évente 2 alkalommal vehető igénybe.

Az igénybejelentés történhet:

  • személyesen az ügyfélszolgálati irodákban,
  • telefonon a 06 21 3500 111-es ügyfélszolgálati telefonszámon,
  • a BMH Nonprofit Kft. honlapjáról (www.bmhnonprofit.hu) előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével (településnévre kattintva az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein),
  • e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail címen,
  •  a www.bmhnonprofit.hu oldalon található elektronikus űrlap segítségével 

A lomtalanítási igény bejelentéséhez a következő adatokra van szükség:

  • lomhulladék típusa,
  • lomhulladék várható mennyisége (m3),
  • lomok elszállításának kívánt időpontja,
  • az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, E-mail).

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik.

Miután beérkezett az igény, a BMH Nonprofit Kft. kollégái egyeztetik az Ön igényeit és a cég lehetőségeit, majd visszajelzik Önnek a megadott elérhetőségeinek valamelyikén. A cég által visszaigazolt napra Ön kikészíti a lom hulladékot ingatlanja elé, és a megjelölt napon 6-14 óra között begyűjtik a hulladékot.

A lom, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat nem szállítják el. 

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL!

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.

Egyéb információk: www.bmhnonprofit.hu weboldalon vagy keressék fel az ügyfélszolgálatokat.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-mail:        ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon:      +36 21 3500 111