Szikszó címer

Hetesi Gergely: elindult a kóbor kutya probléma tudatos megoldása

Az elmúlt időszakban felerősödött a kóbor kutyák problémája városunkban. Az ebek megsokasodtak, a korábban félig-meddig létrehozott kutyatelep pedig telítve, funkcióját csak részben ellátva áll. A helyzet tartós orvoslásának feladatát magam vállaltam, beleértve a lépések megtervezését, szervezését.    Három irányba indultunk el:  

  1.  Azonnali intézkedések
  2. Tartós problémamegoldás
  3. A hosszú távú intézkedési terv kidolgozása

1. Azonnali intézkedések:
Helyi szakemberekkel együttműködve, a pillanatnyi lehetőségekhez mérten igyekszünk a legjobban kihasználni a kennelsort, felszabadítva minél több férőhelyet. A kóbor állatok befogásánál első körben a veszélyeztetett területekre koncentrálunk (iskolák, közintézmények), majd folyamatosan terjesztjük ki a hatósugarat a teljes városra.
2. Tartós problémamegoldás:
Egyik szálon megtörtént a telephely felmérése. Egy nagy tapasztalattal és múlttal bíró egyesülettel együttműködve elkészült egy feltétel és teendő lista, melynek pontjait teljesítve megkaphatjuk az állatmenhely minősítést. Onnantól pedig az említett egyesület égisze alatt, újra szakszerű és jól látható munka folyik majd annak érdekében, hogy a kóbor állatok mihamarabb gazdára találjanak.
3. A hosszú távú intézkedési terv kidolgozása is folyamatban van, ami azokat a területeket célozza, amiknek következtében újra és újra felerősödik, kicsúcsosodik a mostanihoz hasonló helyzet. A cél, hogy a gazdák gondosan, törődve és minden előírásnak megfelelően tartsák állataikat. Ennek érdekében az Önkormányzatban rendszeres és folyamatos ellenőrzések mellett támogató és ösztönző programokat dolgozunk ki a nehézségek gyökér-okainak feltárására, megoldására.

A helyzet nyugodt rendezése közös érdekünk, így lakosok támogatására is nagyban számítunk, várjuk az önkéntesek jelentkezését is!

Az állatok nem tehetnek semmiről, ne rajtuk töltsük ki mérgünket, mert csak súlyosbítja a helyzetet. A kóbor állatokat látjuk, azt, hogy honnan és miért kerültek az utcára, sajnos nem. Ahonnan egy ebet kiraknak, könnyen lehet, hogy a továbbiakban is megesik majd ilyen. Ahol a kerítések állapota nem megfelelő, ugyancsak hiába minden erőfeszítés, ismétlődni fog a folyamat, az elkóborlás. Segítsük egymást, figyeljünk egymásra és háziállatainkra. Kérem Önöket, ha régen fennálló problémáról van tudomásuk, jelezzék felénk.

Külön köszönetet is kell mondanom Majoros Ritának, Fehérné Babus Juditnak, Majoros Péternek és Hetesi Tibornak, hiszen mint önkéntes, kutyaszerető és állatbarát szikszóiak, az elmúlt pár hétben hat kutyust sikerült megmenteni közbenjárásukkal, többségüket az utcáról. Ezúton is hatalmas köszönet a résztvevőknek!
Bízva a további sikeres együttműködésben:

Hetesi Gergely önkormányzati képviselő