Szikszó címer
 

SZÓLJON HOZZÁ! VÁLASZOLJON A VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJÁRÓL KÉSZÜLT KÉRDŐÍVRE

Talán illetlen, fölösleges dolognak tűnik a város gazdasági programjának tervezésével foglalkozni ilyen nehéz egészségügyi helyzetben, veszélyek, korlátozások közepette!?

Szerintünk, határozottan nem. Sőt éppen ilyen helyzetben, amikor láthatóan gazdasági válság bontakozik ki, a vállalkozások meggyengülése, csődje, növekvő munkanélküliség jelentkezik, (s egyre inkább erősödik) – különösen fontos, hogy gondoljuk át, mit tehet Szikszó Város Önkormányzata, vezetése, mit tehetnek a vállalkozások, a lakosság, mit tehetünk közösen a helyi gazdaság védelme, erősítése érdekében, a lakosság anyagi erejének, lehetőségeinek, a gazdasági jólétének megőrzése érdekében.

SZIKSZÓ - ERŐT AD

https://www.survio.com/survey/d/N5B8N2C4B3Y5F4W5M 

Ez a program más lesz, mint pár hónapja gondoltuk. Egyrészt a növekvő, optimista gazdasági helyzet helyett jelentős bizonytalansággal, kockázatokkal is számolni kell, másrészt a biztosan bekövetkező pozitív fordulat, növekedés – mely reméljük egy félévnél nem sokkal tovább várat majd magára – sohasem ott és úgy folytatódik, ahol abbamarad. Tehát változtatni, újat kitalálni kell - annak érdekében, hogy valaki gyorsan ki tudja használni a piac megindulását, s az ilyen helyzetekben mindig megjelenő kormányzati, gazdasági támogató rendszer lehetőségeit. A program ebben is segít.

A Gazdasági Program 2020-24 azzal foglalkozik, hogy miként lehet gazdagabb a város, miként lehet nagyobb a bevétele. Hogyan, mire költse el azt a lakosság érdekében, hogyan ösztönözze, támogassa a helyi vállalkozások létrejöttét, a meglévők gazdálkodását, annak érdekében, hogy a szikszóiak számára biztosítva legyenek a szükséges kereskedelmi, különböző személyes, műszaki, gazdasági, javító, kényelmi, vendéglátási és szórakozási stb. szolgáltatások és munkahely-lehetőségek.

Kérünk minden szikszóit, mondjon véleményt, fogalmazza meg igényeit, javaslatait, vállalkozás-indítási szándékait, a gazdaság fejlesztése kapcsán, s ennek érdekében töltse ki a kérdőívet április 14-ig (online módon a szikszo.hu honlapról könnyen elérhetően, vagy a megkapott papíron, eljuttatva azt a Városháza bejáratánál elhelyezett „postaládába”.

A Gazdasági Program 2020-24 tartalmára vonatkozó elképzelésünk a választási programban is meghirdetett elveinkre, s az elmúlt hónapokban végzett szakmai munkánkra épül. Októbertől – számos üzleti, szakmai, kormányzati tárgyalás, előterjesztés, műszaki-gazdasági terv elkészítésével összeállt a város külterületén, az ún. „déli ipari fejlesztési terület kialakításának programja”, finanszírozási háttere, infrastruktúrafejlesztési, építési előkészítése, mely mintegy 45 hektárt foglal majd magába, s így szándékaink szerint az lesz (s csak az lesz!) a városunkba betelepülő nagyobb befektetők, gyárak, üzemek helye. E program megvalósulásának részleteiről tájékoztatást kicsit később adnánk, részben üzleti titok okán, részben pedig azért, mert még három - általunk már előkészített - üzleti, kormányzati döntésre várunk.

Az áprilisban elfogadandó Gazdasági Program része lesz a következő európai uniós tervezési időszakra kötelezően készítendő új városfejlesztési koncepciónak, stratégiának. A fejlesztési stratégiában közösen tervezhetjük meg, hogy milyen Szikszót szeretnénk a következő évtizedben, mit és hogyan fejlesszünk, alakítsunk át, vagy éppen védjünk meg a különböző városrészeken, hogyan tegyük vonzó, szép várossá. Olyan várost szeretnénk mely mindenkinek erőt ad, olyan otthon a lakóinak, ahol jó élni, olyan üzleti közeg a vállalkozásoknak, ahol jó gazdálkodni, s olyan jó hely a turistáknak, ahol jó pihenni, feltöltődni, élményeket szerezni.

Szikszó erőt ad … s erről majd a városmarketing eszközeivel is igyekszünk mindenkit meggyőzni, megnyerni.

Köszönjük véleményét, segítségét!

Sváb Antal polgármester                             Dr. Piskóti István, alpolgármester, a programkészítés szakmai felelőse

Kapcsolódó fájlok: