Szikszó címer
 

Újra nyílvános Képviselő testületi ülés -2020.június 30. (kedd) 15 óra - utána 17 órától közmeghallgatás

Sváb Antal polgármester a Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörénél foga 2020. június 30. napján (kedden) 15:00  órára összehívta Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-Testületének ülését az Inkubátorház nagytermébe, melyre meghívja az érdeklődő szikszói polgárokat. 

Szikszó Város Önkormányzata

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

                                                                                                                           M E G H Í V Ó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2020. június 30. napján (kedden) 15:00 órára a Inkubátorház nagytermében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Polgármester tájékoztatása a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről

            Előterjesztő: polgármester

2./ Beszámoló a Bethánia Szeretetotthon 2019. évben végzett munkájáról

            Előterjesztő: intézményvezető

3./ A 2019. évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása

            Előterjesztő: polgármester

4./ Szikszó Város Gazdasági Programjának elfogadása

            Előterjesztő: alpolgármester

5./Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13./2019.(X.21.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

            Előterjesztő: polgármester

6./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) számú önkormányzati rendelet módosítása

            Előterjesztő: polgármester

7./Döntés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadásáról, a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár alapító okiratának valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, az éves szolgáltatási terv elfogadásáról

            Előterjesztő: polgármester

8./ Tájékoztatás a polgármester 2020. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

9./ Döntés Szikszó Város hatályos településrendezési eszközök K-7 jelű módosításáról

            Előterjesztő: polgármester

10./ Az 5/2015.(I.29.)  K.T. számú határozat módosítása

            Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló szerződés módosításáról

            Előterjesztő: polgármester

12./ Döntés a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde óvoda tejjel történő ellátására kötött szerződés utólagos elfogadásáról

            Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:

1./ Döntés a Szikszó Város Önkormányzat részére történt ingatlan felajánlásokkal kapcsolatban

- Egyebek

17:00 KÖZMEGHALLGATÁS

Szikszó, 2020. június 22.

                                                                                               Sváb Antal sk.

                                                                                             polgármester

Kapcsolódó fájlok: