Szikszó címer
 

TÁJÉKOZTATÓ A ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY BEVEZETÉSÉRŐL ÉS IGÉNYLÉSÉRŐL

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Szikszó Közös Önkormányzati Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a BMH Nonprofit Kft. a már használatban lévő hulladékgyűjtő zsákok mellett, 1100 darab új, zöldhulladék gyűjtő edényzetet, kukát bocsájtott városunk rendelkezésére, így a jövőben mindkét formában gyűjti a megszokott időpontokban a zöldhulladékot. A „zöldhulladék-kukát” a kertes ingatlannal rendelkező szikszóiak használhatják, igényelhetik.

Mivel a jelenleg használt hulladékgyűjtő zsákokat továbbra is használhatják, s azokat a megszokott rend szerint a BMH Nonprofit Kft. elszállítja, így kérjük, azok igényeljék a plusz edényzetet, akik úgy érzik, szükséges a zsákok mellé a további hulladékgyűjtő megléte. A készleteket meghaladó többletigény esetén az idősebbek és a rendszeresen speciális, zsákokban nehezen gyűjthető zöldhulladékot átadók előnyt élveznek.  

A zöldkuka iránti igényt 2020. augusztus 31-ig két módon lehet bejelenteni:

  1. személyesen a jelen tájékoztatóba szerkesztett igénylőlap kitöltésével és letépése után a Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatásával munkaidőben a földszint 2. szobába, munkaidőn kívül a kapun elhelyezett ládába dobva.
  2. Online módon a város honlapján (www.szikszo.hu) könnyen elérhető elektronikus űrlap kitöltésével. (az űrlap közvetlen elérhetősége https://www.survio.com/survey/d/kuka

Ha valakinek - igénye ellenére jelenleg - nem tudunk kukát biztosítani arról szeptember 4-ig értesítjük. Azon háztartásoknál, amelyek most nem kapnak az új edényzetből, a hiányt a későbbiekben igyekszünk pótolni.

 Az edényzetek kiosztása és a szolgáltatói szerződések aláírása az alábbiak szerint történik:

  1. 2020. szeptember 7-én 10-18 óra között – Temesvári és a Fecske utcák által határolt füves területen helyszínen az alábbi utcákban élő ingatlantulajdonosok vehetik át: Babits Mihály, Bársonyos, Bartók Béla, Bocskai István, Dobó István, Fecske, Futó, Gólya, Hernád, Katona József, Miskolci, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Rigó, Tamási Áron, Temesvári, Vasút, Vécsey Tamás
  2. 2020. szeptember 8-én 10-18 óra között – Bethlen Gábor utcai focipályánál az alábbi utcákban élő ingatlantulajdonosok vehetik át: Aba Sámuel tér, Balassi Bálint, Bethlen Gábor, Istenszülő tér, Kassai, Malom, Mátyás király, Verseny
  3. 2020. szeptember 9-én 10-18 óra között – a Balogh Antal tér artézi kútnál az alábbi utcákban élő ingatlantulajdonosok vehetik át: Alsópincesor, Arany János, Bajcsy-Zsilinszky, Balogh Antal tér, Bártfai, Branyiszkó, Dolhai, Esze Tamás, Felsőpincesor, Gárdonyi Géza, Kecskés Tamás, Kórház, Kossuth Lajos, Madách Imre, Meczenzéfi, Mohácsi köz, Petőfi Sándor, Poprád, Szádellői, Széchenyi István, Szent Anna, Szobránci, Szondi, Tátra, Törökhalom, Vasvári Pál, Vereczkei köz, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós.
  4. 2020. szeptember 10-én 10-18 óra között – Önkormányzat belső udvarán az alábbi utcákban élő ingatlantulajdonosok vehetik át: Asztalos, Bercsényi, Bethánia köz, Bolt, Dózsa György, Hunyadi János, II. Rákóczi Ferenc, József Attila, Kálvin tér, Kinizsi Pál, Pázmány Péter tér, Piac tér, Táncsics Mihály, Uzsoki.
  5. 2020. szeptember 11-én 10-18 óra között – Munkácsy - Ungvári utcák által határolt füves területen az alábbi utcákban élő ingatlantulajdonosok vehetik át: Apponyi Albert, Bem József, Bihari János, Csokonai Vitéz Mihály, Dankó Pista, Deák Ferenc, Gémeskút, Jókai Mór, Kazinczy Ferenc, Késmárki, Kurucz, Labancz köz, Liszt Ferenc, Lőcsei, Magyari Imre, Mészáros Lázár, Munkácsy Mihály, Nagyidai, Radnóti Miklós, Szapolyai János, Thököly Imre, Toldi Miklós, Ungvári.

Pótnap mindenkinek, akik nem tudták a beosztás szerinti napon átvenni a kukát: 2020. szeptember 14-én 10-18 órakor az Önkormányzat belső udvarán.

A szerződés aláírása és a kuka hivatalos átvétele miatt az ingatlan tulajdonosának személyesen kell az átvevő-helyszíneken megjelennie. Kérjük személyigazolványt és lakcímkártyát is hozzon magával!

Azon ingatlantulajdonosok, akik idős koruk, betegségük, mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak a megadott időpontokban személyesen megjelenni és nincs segítségük a kukát elviteléhez, kérhetik az edényzet házhoz-szállítását, melyre várhatóan szeptember 12-15. között kerül sor.

Kérdések esetén keressék Czimbalmos Péter kollégánkat, e-mailben peter.czimbalmos@szikszo.hu , telefonon: 46-596451, vagy személyesen a földszint 2. szobában.

Bízom benne, hogy ez az új szolgáltatás is segítséget jelent a porták, a kertjeink könnyebb rendben tartásában.

Üdvözlettel:

Sváb Antal, polgármester             

Kapcsolódó fájlok: