Szikszó címer
 

Rendkívüli képviselő-testületi ülés csütörtökön

Sváb Antal polgármester Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított
jogkörönél fogva 2020. augusztus 27. napján (csütörtökön) 15:30 órára a Szikszói Közös
Önkormányzati Hivatal II. emeleti tárgyalójában tartandó rendkívüli képviselő-testületi
ülésére összehívta.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:
1./ A vízi közművek 2021-2035. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
Előterjesztő: polgármester
2./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
4./ Döntés a „Szikszó jegy” elfogadására vonatkozó elfogadóhelyek módosításával
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
5./ A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évre engedélyezett
csoportlétszámának módosítása
Előterjesztő: polgármester
6./ Döntés a Szikszó belterület 2130. helyrajzi számú ingatlan önkormányzat részére
történő felajánlásának elfogadásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
7./ Tulajdonosi hozzájárulás a Szikszó Város Önkormányzat tulajdonában álló 1279/1
helyrajzi szám alatt található földterületen történő fák kivágásához
Előterjesztő: polgármester
8./ Döntés a Sixo Televízió fejlesztésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
Zárt ülés:
1./ Döntés a 116.hrsz. ingatlan értékesítéséről (A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság 2020.08.27. napján 14:30 órakor tartja ülését, amelyen a beérkezett pályázat bontása
történik.)
Előterjesztő: polgármester
2./ Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakásokkal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
3./ Döntések Szikszó Város Gazdasági programjához kapcsolódó megbízási szerződések
megkötéséről
Előterjesztő: polgármester
4./ Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
5./ Döntés letelepedési támogatási kérelemről
Előterjesztő: polgármester
6./ Döntések az Ideiglenes Bizottság jelentésével kapcsolatos jogi ügyekről
Előterjesztő: polgármester
- Egyebek