Szikszó címer
 

Ülésezik a Képviselő Testület szeptember 28-án 15.30 órakor

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2020. szeptember 28. napján (hétfőn) 15:30 órára az Inkubátorház házasságkötő termében tartandó nyílvános ülésére összehívom, s meghívom az érdeklődő szikszóiakat!

Sváb Antal polgármester

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

  1. / Szikszó Város Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: rendőrkapitány, rendőrőrs parancsnok

  1. / A TURUL Provincia Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása (Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: ügyvezető

  1. / Ösztöndíj pályázat meghirdetése szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára

Előterjesztő: polgármester

  1. / Tájékoztatás a polgármester 2020. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:

  1. / Döntés letelepedési támogatási kérelemről

Előterjesztő: polgármester

  1. / Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakással kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

  1. / Döntés díszpolgári címek és „Közösségért” díj adományozásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

  1. / Döntés a Szikszó belterületi ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Kapcsolódó fájlok: